Šablony II GNŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013906

Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt

ŠABLONY II GNŠ

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013906 je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.