Šablony II GNŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013906

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 realizátorem projektu „Šablony II GNŠ“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013906, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků. Celková výše podpory činí 1 725 968 Kč.

 logolink MSMT VVV ver barva cz