Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

České studentky ve Francii z pohledu francouzské spolužačky

Article in English

The day after the begining of the classes, we received in our class Mary and Katerina. At the begining, I hesitited a little bit before talking to them, but finally, after two hours of history lesson, I proposed them to seat next to me and a friend in mathematiques lesson. And we did it for every lesson where they are present. I give them my lessons when they didn't understand what the teacher said.

I think that their presence me a lot too. They improve their French and I learn some words in Czech.

I think Mary and Katerina integrated well, even if some things are weird for them. We laught a lot together and a real friendship is growing between us. I hope that it will last and above all that we will keep in contact after they left.

Article en Français

Le lendemain de la rentrée, nous avons accueilli dans notre classe Marie et Katerina. Au début, j'ai un peu hésité à leur parler, puis finalement, après deux heures d'histoire, je leur ai proposé de s'assoir à côté d'une amie et moi en mathématiques. Et ainsi de suite pour tout les cours où elles sont présentent. Je leur prête mes leçons lorsqu'elles n'ont pas réussis à suivre ce que disait le professeur.

Je pense que leur présence m'apporte beaucoup également. Elles perfectionnent leur français et j'apprend quelques mots en Tchèque. Je crois que Marie et Katerina se sont bien intégrées, même si certaines choses leur paraissent bisarres. On rigole beaucoup ensemble et une réelle amitiée se crée entre nous. J'espère que cela durera et surtout qu'on gardera contact après leur départ.

 

Změna webové adresy EŽK

Důležité! V úterý 26. března proběhl v dopoledních hodinách plánovaný převod webové aplikace Bakaláři na novou infrastrukturu.

Nová adresa webové aplikace po převodu je: https://gymstola.bakalari.cz. V mobilní aplikaci je nutné se nejprve odhlásit a posléze znovu přihlásit s již novou adresou.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejěněny v záložce Přijímací řízení od 28. 4. 2019.