Environmentální výchova

ENERSOL 2020

Krajské kolo soutěže ENERSOL 2020 proběhlo těsně před uzavřením škol z důvodu opatření proti šíření viru COVID 19. Také v tomto roce jsme měli mezi finalisty dva zástupce. V kategorii Enersol a praxe reprezentoval naši školu Svatopluk Skřivánek (S7B) s obhajobou práce „Klasická versus zelená mobilita“ a v kategorii Enersol a inovace prezentovala svoji práci „Plasty v oceánech“ Ema Konečná (S7B). V konečném pořadí pak Svatopluk Skřivánek obsadil šesté místo a Ema Konečná místo druhé s postupem do celostátního kola, které se bohužel již z výše uvedených důvodů nekonalo.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok