Informace k maturitě ve školním roce 2018/2019

Podzimní termíny maturitní zkoušky 2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2.–6. září 2019
Ústní zkoušky společné části a profilové části 16.–17. září 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 – MZ 2019

Maturitní témata profilové části ústní zkoušky

Seznam uznávaných zkoušek z cizího jazyka

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Hodnocení profilových zkoušek

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní termín

Jarní termíny MZ 2019

Seznam literárních děl ke státní maturitě

Ke stažení

Tabulky pro vyplnění seznamu literárních děl

Seznam četby ke státní maturitě

Vzorové vyplnění seznamu děl

Témata maturitních prací z českého jazyka a literatury

Témata maturitních prací z Českého jazyka a literatury pro školní rok 2018/2019

Pokyny ke zpracování maturitních prací z Českého jazyka a literatury

Formální stránka maturitní práce

Témata maturitních prací z informatiky a programování

Témata maturitních prací z Informatiky a programování 2018/2019

Pokyny ke zpracování maturitních prací z Informatiky a programování 2018/2019

Hodnocení profilové maturitní zkoušky z Informatiky a programování 2018/2019

Témata maturitní zkoušky z cizích jazyků

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Odevzdání maturitní práce

Pro odevzdání maturitní práce použijte portál pro odevzdávání prací, kam se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla ke školním počitačům.