Výsledky maturit jaro 2018

Celkové hodnocení maturit

  • 124 studentů úspěšně složilo maturitní zkoušku
  • 68 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 11 studentů prospělo se samými výbornými
  • 56 studentů prospělo
  • 4 studenti neprospěli
  • 7 studentů neukončilo ročník
  • 81 studentů mělo nahrazenou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované jazykové zkoušky

Výsledky komplexních zkoušek společné části maturitních zkoušek 2018 (uveden průměrný % skór)

 Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika
G celkem v ČR 77,1 86,7 66,9
G 8leté v ČR 80,4 90,0 71,9
G 6leté v ČR 77,7 89,7 69,0
G 4leté v ČR 74,8 84,4 62,7
naše G celkem 83,1 91,4 73,3
naše G 8leté 85,2 92,8 73,0
naše G 6leté 85,2 94,0 80,2
naše G 4leté 79,5 89,3 68,4