Výsledky maturit jaro 2019

Celkové hodnocení maturit

  • 115 studentů úspěšně složilo maturitní zkoušku
  • 50 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 15 studentů prospělo se samými výbornými
  • 65 studentů prospělo
  • 1 student omluven
  • 5 studentů neprospělo
  • 4 studenti neukončili ročník
  • 69 studentů mělo nahrazenou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované jazykové zkoušky

Výsledky komplexních zkoušek společné části maturitních zkoušek 2019 (uveden průměrný % skór)

 Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika
G celkem v ČR 79,0 91,0 71,3
G 8leté v ČR 81,6 93,3 76,5
G 6leté v ČR 79,9 93,6 73,9
G 4leté v ČR 77,1 89,3 66,4
naše G celkem 80,9 93,6 80,2
naše G 8leté 84,6 96,1 62,9
naše G 6leté 79,6 95,3 86,8
naše G 4leté 77,5 90,5 62,9