Informace k maturitě ve školním roce 2021/2022

Termíny maturitní zkoušky 2022

Písemné maturitní zkoušky 5. a 6. dubna 2022
Didaktické testy ?
Ústní zkoušky profilové části od 16. května 2022
Volné dny před maturitní zkouškou ?
Předávání maturitních vysvědčení 27. května 2022
Podzimní termín maturitních zkoušek ?

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 – MZ 2022

Seznam literárních děl ke státní maturitě

Témata maturitních prací z informatiky a programování

Odevzdání maturitní práce

Pro odevzdání maturitní práce použijte systém Moodle, kam se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla ke školním počitačům.