Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Plán akcí školy

Pedagogické rady

6. 11. 2019, 28. 1. 2020, 1. 4. 2020, 23. 6. 2020

28. 4. 2020 (maturitní třídy)

Třídní schůzky

6. 11. 2019, 1. 4. 2020

Informativní schůzky

10. 6. 2020

Maturitní zkoušky

od 18. 5. 2020

Přijímací zkoušky

14. a 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

16. a 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Projektové dny

31. 10. – 1. 11. 2019 (vyšší gymnázium)

6.–7. 5. 2020 (nižší gymnázium)

Maturitní ples

3. 4. 2020

Den otevřených dveří

28. 11. 2019, 14. 1. 2020

16.00 hod. – 8leté
  17.30 hod. – 6leté
  18.30 hod. – 4leté
Předávání maturitních vysvědčení 27. 5. 2020
Školní výlety 25.–26. 6. 2020

 

Podzimní prázdniny připadnou na 29.–30. 10. 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 31. 1. 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 24. 2. do 1. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na 9. 4. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. do 31. 8. 2020.