Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Plán akcí školy

Pedagogické rady

10. 11. 2021, 26. 1. 2022, 6. 4. 2022, 23. 6. 2022

27. 4. 2022 (maturitní třídy)

Třídní schůzky

10. 11. 2021, 6. 4. 2022

Informativní schůzky

23. 6. 2022

Písemné maturitní zkoušky 5. +. 6. 4. 2022
Ústní maturitní zkoušky

od 16. 5. 2022

Přijímací zkoušky

12. a 13. 4. 2022 – pro čtyřleté obory vzdělání

19. a 20. 4. 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Den otevřených dveří

25. 11. 2021, 11. 1. 2022

16.00 hod. – 8leté
  17.30 hod. – 6leté
  18.30 hod. – 4leté
Projektové dny

25.–26. 10. 2021 (nižší gymnázium)

5.–6. 5. 2022 (vyšší gymnázium)

Ročníkové zkoušky 17.–18. 5. 2022
Maturitní ples

25. 3. 2022

Předávání maturitních vysvědčení 27. 5. 2022
Školní výlety 27.–28. 6. 2022

 

Podzimní prázdniny připadnou na 27. a 29. 10. 2021.

Vánoční prázdniny budou od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 4. 2. 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 14. do 20. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na 14. 4. 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. do 31. 8. 2022.

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok