Rozdělení seminářů na školní rok 2019/2020

Obsah

  1. Druhé ročníky
  2. Třetí ročníky
  3. Čtvrté ročníky

2. ročníky

seminářvyučující
Aplikovaná informatika Boková
DELF A2–B1 Tesařová
Francouzská konverzace  
Goethe – Zertifikat B1 Schmelzová
Německá konverzace  
Tvorba webových stránek Pavlíček

3. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina A
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
Anorganická a fyzikální chemie Kačerová
FCE Marvánová
Matematický seminář I Šantorová
Právo I Vladyková
Psychologie a sebezkušenost I Tůmová
Regionální geografie Lorencová
Seminář z ekonomie I Neubauerová
Skupina B
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
English Conversation I Abrehart
Evropa a svět po roce 1945 I Huliciusová
Fyzikální seminář I Ryston
Matematický seminář I Šantorová
Psychologie a sebezkušenost I Tůmová
Seminář z ekonomie I Okleštěk
Společenskovědní seminář I Škrášek

4. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina 1
SeminářVyučující
Biologický seminář II Ratajová
Design životního stylu Maršálková
English Speaking Countries Bimková
Matematická logika Olejníková
Organická chemie a biochemie – pokr. A Selingerová
Přehledné dějiny umění Jirková
Psychologie a sebezkušenost II – pokr. A Tůmová
Seminář z politologie Okleštěk
Skupina 2
SeminářVyučující
English Conversation II – pokr. A Tope
Filosofie Škrášek
Fyzika v kostce Kürtiová
Genetika a molekulární biologie Souradová
Organická chemie a biochemie Babická
Právo II Vladyková
Seminář z programování Boková
Sociologie Huliciusová
Skupina 3
SeminářVyučující
Aplikovaná chemie Marek
Dějiny 20. století Hausmannová
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Matematika v kostce Olejníková
Právo II – pokr. B Vladyková
Psychologie a sebezkušenost II – pokr. B Tůmová
Psychology Tope
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 4
SeminářVyučující
Biologický seminář II – pokr. B Ratajová
Evropa a svět po roce 1945 II – pokr. B Huliciusová
Genetika a molekulární biologie Babická
Kommunikation im Deutschen Boudová
Matematický seminář II – pokr. B Marek
Náboženství a religionistika Škrášek
Přehledné dějiny umění Jirková
Seminář z ekonomie II – pokr. B Okleštěk
Skupina 5
SeminářVyučující
Dějepis v kostce Bimková
Fyzikální seminář II Ryston
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Matematický seminář II – pokr. A Marek
Maturita Questions Marvánová
Německé reálie Vobořilová
Problémy současného světa Růžička
Seminář z ekonomie II – pokr. A Okleštěk
Skupina 6
SeminářVyučující
Aplikovaná chemie Marek
Fyzika v kostce Kürtiová
Matematická logika Olejníková
Mediální výchova II – pokr. A Berger
Psychologie pro život Tůmová
Real Maturita English Bartošová
Sociologie Huliciusová
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 7
SeminářVyučující
Matematika v testových úlohách