Rozdělení seminářů na školní rok 2020/2021

Obsah

  1. Druhé ročníky
  2. Třetí ročníky
  3. Čtvrté ročníky

2. ročníky

SeminářVyučující
Aplikovaná informatika Sourada
DELF A2–B1 Tesařová
Francouzská konverzace  
Goethe – Zertifikat A2–B1  
Německá konverzace  
Španělská konverzace Lorencová
Tvorba webových stránek Pavlíček

3. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina A
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
Dějiny umění 1 Jirková
English Conversation 1 Abrehart
FCE (anotace) Marvánová
Matematický seminář 1 Ratajová
Politická geografie Přibková
Psychologie a sebezkušenost 1 Tůmová
Seminář z ekonomie 1 Okleštěk
Skupina B
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
Anorganická a fyzikální chemie Marek
English Conversation 1 Abrehart
Evropa a svět po roce 1945 1 Huliciusová
Fyzikální seminář 1 Ryston
Matematický seminář 1 Stejskalová
Právo 1 Vladyková
Seminář z ekonomie 1 Neubauerová
Seminář z informatiky 1 Sourada
Skupina C
SeminářVyučující
Anorganická a fyzikální chemie Marek
Biologický seminář 1 Selingerová
FCE (anotace) Marvánová
Fyzikální seminář 1 Ryston
Matematický seminář 1 Ratajová
Právo 1 Vladyková
Psychologie a sebezkušenost 1 Tůmová
Seminář z ekonomie 1 Nápravníková
Společenskovědní seminář Škrášek

4. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina 1
SeminářVyučující
Biologický seminář 2 Ratajová
Dějepis v kostce Bimková
Matematický seminář 2 pokr. A Marek
Německé reálie Vobořilová
Organická chemie a biochemie pokr. A Babická
Právo 2 pokr. A Vladyková
Seminář z politologie Okleštěk
Současná česká literatura a jazyk 2 Maršálková
Skupina 2
SeminářVyučující
English Conversation 2 pokr. B Abrehart
Film a dějiny Bimková
Fyzikální seminář 2 pokr. B Ryston
Genetika a molekulární biologie Babická
Matematická logika Olejníková
Problémy současného světa Růžička
Seminář z programování Sourada
Sociologie Huliciusová
Skupina 3
SeminářVyučující
Aplikovaná chemie Kačerová
Dějiny 20. století Hausmannová
Matematika v kostce Olejníková
Maturita Questions (anotace) Marvánová
Právo 2 Vladyková
Psychologie a sebezkušenost 2 pokr. B Tůmová
Seminář z ekonomie 2 pokr. B Okleštěk
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 4
SeminářVyučující
Critical Thinking Cohn
Evropa a svět po roce 1945 2 pokr. B Huliciusová
Filosofie Škrášek
Genetika a molekulární biologie Babická
Matematický seminář 2 pokr. B Marek
Problémy současného světa Růžička
Současná česká literatura a jazyk 2 Žemličková
Skupina 5
SeminářVyučující
Dějepis v kostce Bimková
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Maturita Questions (anotace) Marvánová
Psychologie a sebezkušenost 2 pokr. A Tůmová
Seminář z ekonomie 2 pokr. A Okleštěk
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 6
SeminářVyučující
Československo po 2. světové válce Okleštěk
English Speaking Countries Bimková
Fyzika v kostce Kürtiová
Matematická logika Olejníková
Organická chemie a biochemie Selingerová
Přehledné dějiny umění Jirková
Psychologie pro život Tůmová
Seminář z programování Sourada
Skupina 7
SeminářVyučující
Matematika v testových úlohách