Rozdělení seminářů na školní rok 2021/2022

Obsah

  1. Druhé ročníky
  2. Třetí ročníky
  3. Čtvrté ročníky

2. ročníky

SeminářVyučující
Aplikovaná informatika Sourada
DELF B1 Tesařová
Francouzská konverzace  
Goethe – Zertifikat B1  
Německá konverzace  
Španělská konverzace  
Tvorba webových stránek Pavlíček

3. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina A
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
Dějiny umění 1 Jirková
FCE (anotace) Marvánová
Fyzikální seminář 1 Zámyslický
Právo 1 Vladyková
Psychologie a sebezkušenost 1 Tůmová
Public Speaking 1 Tope
Seminář z ekonomie 1 Okleštěk
Seminář z informatiky 1 Sourada
Skupina B
SeminářVyučující
Anatomie člověka Satrapová
Biologický seminář 1 Lerch
Evropa a svět po roce 1945 1 Huliciusová
FCE (anotace) Marvánová
Matematický seminář 1 Tesařová
Psychologie a sebezkušenost 1 Tůmová
Public Speaking 1 Tope
Seminář z ekonomie 1 Nápravníková
Významné události dějin Okleštěk
Skupina C
SeminářVyučující
Anorganická a fyzikální chemie Marek
English Conversation 1 Abrehart
FCE (anotace) Marvánová
Matematický seminář 1 Tesařová
Politická geografie Přibková
Právo 1 Vladyková
Psychologie a sebezkušenost 1 Tůmová
Seminář z ekonomie 1 Okleštěk

4. ročníky

Rozdělení do skupin

Skupina 1
SeminářVyučující
Biologický seminář 2 pokr. C Selingerová
Current English Bucci
Evropa ve 20. století Růžička
Fyzikální seminář 2 pokr. C Zámyslický
Genetika a molekulární biologie Babická
Matematická logika Olejníková
Seminář z ekonomie pokr. C Okleštěk
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 2
SeminářVyučující
Aplikovaná chemie Kačerová
English Conversation 2 pokr. B Abrehart
Evropa a svět po roce 1945 2 pokr. B Huliciusová
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Matematická logika Olejníková
Seminář z ekonomie 2 pokr. B Okleštěk
Seminář z informatiky 2 pokr. B Sourada
Svět v souvislostech Lorencová
Skupina 3
SeminářVyučující
Dějepis v kostce Bimková
Fyzikální seminář 2 pokr. B Zámyslický
Genetika a molekulární biologie Babická
Matematika v kostce Olejníková
Maturita Questions (anotace) Marvánová
Organická chemie a biochemie pokr. B Selingerová
Právo 2 pokr. B Vladyková
Skupina 4
SeminářVyučující
Biologický seminář 2 Selingerová
Přehledné dějiny umění Jirková
English Speaking Coutries Bimková
Fyzika v konstce Kürtiová
Matematický seminář 2 pokr. B pokr. C Marek
Maturita Questions Marvánová
Seminář z politologie Okleštěk
Skupina 5
SeminářVyučující
Aplikovaná chemie Kačerová
Dějiny umění 2 pokr. A Jirková
English Conversation 2 pokr. A Abrehart
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Matematický seminář 2 pokr. A Marek
Problémy současného světa Růžička
Psychologie a sebezkušenost 2 pokr. A Tůmová
Seminář z ekonomie 2 pokr. A Okleštěk
Skupina 6
SeminářVyučující
Dějiny 20. století Hausmannová
Fyzika v kostce Kürtiová
Fyziologie člověka a živočichů Selingerová
Německé reálie Rose
Organická chemie a biochemie pokr. C Babická
Právo 2 pokr. C Vladyková
Psychologie a a sebezkušenost 2 pokr. C Tůmová
Public Speaking 2 Tope
Skupina 7
SeminářVyučující
Matematika v testových úlohách  
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok