Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám 2021 naleznete zde.

Ředitelské volno: 5.–6. května 2021

Z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 5. a 6. května 2021 ředitelské volno.

Změna termínů pro přijímací zkoušky 2021

 DatumPro žáky
1. termín 3. května 2021 z 9. tříd
5. května 2021 z 5. a 7. tříd
2. termín 4. května 2021 z 9. tříd
6. května 2021 z 5. a 7. tříd

SOČ ve školním roce 2020/2021

Pevně věříme, že i v letošním školním roce proběhne na naší škole soutěž SOČ. Zájemci najdou veškeré informace na webových stránkách www.soc.cz. Soutěž bude probíhat distanční formou, školní přehlídky by se měly konat v březnu až dubnu 2021, přihlášky na stránkách SOČ jsou přístupné již od začátku ledna 2021.

Prosíme proto zájemce, aby kontaktovali p. prof. Hausmannovou (humanitní obory) a p. prof. Selingerovou (přírodovědné obory) a přihlásili se do soutěže nebo se na ně obrátili s případnými dotazy.

Za organizátory SOČ:
Klára Hausmannová
Štěpánka Selingerová

V Praze 21. 1. 2021

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2021

79-41-K/81 464
79-41-K/61 443
79-41-K/41 238

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

 1. Uzávěrka klasifikace je v pátek 22. 1. 2021 do 15.00 hod.
 2. Absence za 1. pololetí se uzavírá k pátku 22. 1. 2021.
 3. Hodnotit budeme známkou.
 4. Při hodnocení budeme přihlížet:
  1. k hodnocení při prezenční výuce
  2. k hodnocení při distanční výuce
  3. k účasti na prezenční výuce
  4. k účasti na distanční výuce
  5. k aktivitě při distanční výuce
  6. k tomu, jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita)
 5. Výchovy budou hodnoceny podle výsledků na prezenční výuce a podle splnění a kvality zadaných úkolů.
 6. V případě, že učitel nemá dostatek podkladů ke klasifikaci a že žák se dostatečně neúčastnil výuky, bude žák nehodnocen.
 7. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí zašle TU žákům a zákonným zástupcům 28. 1. 2021 prostřednictvím EŽK.
 8. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předám nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

12. 1. 2021
R. Schejbalová

Výuka od 4. ledna 2021

Milí studenti, podle nařízení vlády budeme od 4. ledna 2021 opět na distanční výuce. Na internetu a v EŽK jsou rozvrhy. Doufám, že se zase brzy sejdeme ve škole.

Vánoční koncert GNŠ

Výuka od 7. prosince a od 14. prosince

 1. od 7. 12. se učí prezenčně tyto třídy:
  tercie, kvarty, 2S, maturanti, 3AB, 1AB, 3S, 5S a septimy.
  Ostatní mají distanční výuku.
 2. od 14. 12. prezenční výuka:
  primy, sekundy, 1S, maturanti, 2AB, 4S, sexty a kvinty.
  Ostatní mají distanční výuku.
 3. Rozvrhy pro příslušný týden budou zveřejněny na stránkách školy vždy ve čtvrtek pro následující týden.
 4. Nevyučuje se tělesná výchova, hudební výchova je bez zpěvu.
 5. Žáci mají po celou dobu roušku, při vstupu si dezinfikují ruce.
 6. Při výuce předmětů, kde není dodržena homogenita třídy (semináře, cizí jazyky ve čtyřletém gymnáziu) sedí žáci z jedné třídy pohromadě.
 7. Praktická cvičení – vyšší gymnázium: žáci budou rozděleni na polovinu, jedna polovina bude mít 1. hodinu Bi, 2. hodinu Ch a druhá polovina naopak. Tzn., že jsou ve škole všichni žáci obě hodiny.
 8. Výdej obědů dle rozvrhu a pokynů třídního učitele. Žáci jsou povinni ve frontě na oběd dodržovat rozestupy, u stolu můžou sedět pouze 4 osoby. Po konzumaci oběda žáci ihned opustí prostory školní jídelny.
 9. Nezapomeňte si přes aplikaci iCanteen objednat obědy.

1. prosince 2020
R. Schejbalová

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče a milí uchazeči,

vzhledem k současné epidemické situaci vás nemůžeme osobně přivítat ve škole na dnu otevřených dveří, proto jsme pro vás připravili:

Naši studenti pro vás natočili následující videa o škole:

Vítěz České hlavičky: Astronomie je srdcovka

Letošním vítězem České hlavičky je náš student Marco Souze de Joode.

Přečtěte si rozhovor s ním.

Všechny lyžařské výcvikové kurzy pro letošní školník rok zrušeny!

Všechny lyžařské kurzy plánované v letošním školním roce 2020/2021 jsou z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušeny. K již dříve zrušenému lyžařskému kurzu plánovaném v termínu 3.–8. 1. 2021 pro třídy S2A a S2B se ruší i zbylé tři kurzy.

Uhrazené zálohy budou vráceny studentům.

Bližší informace v kabinetu S17, nebo na emailu filip.soukup@gymstola.cz.

PhDr. Filip Soukup 

Výuka od 14. 10.

 1. Výuka všech žáků přechází na distanční výuku podle zvláštního rozvrhu.
 2. Kromě online hodin mají žáci povinnost plnit další úkoly dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka probíhá distančně.
 4. Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly…
  • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd.
  • Semináře dvouhodinové online.
  • Nevyučuje se Tv, Hv, Vv, praktická cvičení.
 5. Maturanti – online v plném rozsahu, bez TV.
 6. V online hodinách je vedena v třídní knize docházka.
 7. Neúčast žáka na online hodině rodiče omlouvají třídnímu učiteli.
 8. Po dobu distanční výuky jsou konzultace výchovné poradkyně v budově školy každý čtvrtek v době od 12.45–14.30 hod. a konzultace školní psycholožky každé pondělí 12.45–14.30 hod.

Zásady pro distanční výuku

Informace k současné situaci ve škole

Milí studenti, vážení rodiče,

omlouváme se za zvýšený počet odpadlých a suplovaných hodin. V současné době máme tři pozitivně testované učitele a z toho důvodu 15 učitelů v karanténě. Sledujte prosím suplování i v pozdějších hodinách.

Děkuji za pochopení
R. Schejbalová

 

publicita projektu 0001046

Maturitní ples 2020

Maturitní ples ze dne 3. 4. 2020, který byl přeložen na 25. 9. 2020, byl vzhledem k současné situaci zrušen.

Online zakoupené vstupné bude zákazníkům vráceno na účet.