Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Osmnáctý ročník soutěže Jsem lepší než Švejk

Informace zde.

Lyžařské výcvikové kurzy

Informace zde.

Přijímací zkoušky nanečisto – 26. ledna 2019

Stav je naplněn, není možné přijímat další děti na zkoušky nanečisto!

Pokyny pro přihlášené děti

Děti se dostaví v sobotu 26. ledna 20198.45 hod. do budovy Gymnázia Nad Štolou, kde budou vyvěšeny rozpisy s rozmístěním dětí do tříd (od 25. 1. 2019). Předpokládaný konec zkoušek je ve 13.00 hod. Po celou dobu zkoušek budou děti v budově školy.

S sebou si přinesou modře nebo černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby, svačinu a pití. Mezi jednotlivými zkouškami jsou přestávky. Testy se budou psát v tomto pořadí: matematika, český jazyk a všeobecný přehled.

Děti si vylosují číslo, které budou zapisovat na všechny záznamové archy. Oproti tomuto číslu budou opravené záznamové archy vydávány od 30. ledna 2019 v kanceláři školy 013 v době od 7.30–12.00 a 12.30–15.30. Lístek s číslem je nutné mít s sebou! Testové sešity si děti odnesou ze zkoušek domů.