Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Výuka od 14. 10.

 1. Výuka všech žáků přechází na distanční výuku podle zvláštního rozvrhu.
 2. Kromě online hodin mají žáci povinnost plnit další úkoly dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka probíhá distančně.
 4. Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly…
  • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd.
  • Semináře dvouhodinové online.
  • Nevyučuje se Tv, Hv, Vv, praktická cvičení.
 5. Maturanti – online v plném rozsahu, bez TV.
 6. V online hodinách je vedena v třídní knize docházka.
 7. Neúčast žáka na online hodině rodiče omlouvají třídnímu učiteli.
 8. Po dobu distanční výuky jsou konzultace výchovné poradkyně v budově školy každý čtvrtek v době od 12.45–14.30 hod. a konzultace školní psycholožky každé pondělí 12.45–14.30 hod.

Zásady pro distanční výuku

Informace k současné situaci ve škole

Milí studenti, vážení rodiče,

omlouváme se za zvýšený počet odpadlých a suplovaných hodin. V současné době máme tři pozitivně testované učitele a z toho důvodu 15 učitelů v karanténě. Sledujte prosím suplování i v pozdějších hodinách.

Děkuji za pochopení
R. Schejbalová

Lyžařský výcvikový kurz „Dolní Morava“ oficiálně zrušen!

Lyžařský kurz plánovaný v termínu 3.–8. 1. 2021 pro třídy S2A a S2B je z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušen. Uhrazené zálohy budou vráceny studentům. 

Bližší informace v kabinetu S17, nebo na emailu filip.soukup@gymstola.cz.

PhDr. Filip Soukup 

 

publicita projektu 0001046

Maturitní ples 2020

Maturitní ples ze dne 3. 4. 2020, který byl přeložen na 25. 9. 2020, byl vzhledem k současné situaci zrušen.

Online zakoupené vstupné bude zákazníkům vráceno na účet.

Podzimním čtení v Louvru 2020

Informace zde.