Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Informace k provozu školy od 1. září 2021

Žáci budou ve škole přítomni:

 • 1. 9. od 8.00 do 9.40,
 • 2. 9. primy a 1S od 8.00 do 11.40, ostatní třídy nižšího gymnázia 8.00–12.35, vyšší gymnázium 8.00–13.30,
 • 3. 9 od 8.00 do 13.30.

Více zde…

Vyhlášení voleb do školské rady

Informace zde…

Informace k provozu školy od 24. května 2021

Od pondělí 24. května se prezenčně vyučují všichni žáci.

V budově školy jsou žáci nižšího stupně gymnázia povinni nosit obličejovou masku/zdravotnickou roušku, žáci vyššího gymnázia respirátor.

Testování:

Žáci vyššího stupně gymnázia se testují antigenními testy každé pondělí od 7.30 hod. ve třídách, ve které mají 1. vyučovací hodinu. Třída 2B od 8.20 hod.

Žáci nižšího stupně gymnázia se testují ve čtvrtek 28. května PCR testy (pilot hl. m. Prahy). Dále pak od čtvrtka 10. června každý čtvrtek od 7.30 hod. antigenními testy.

Netestují se žáci, kteří předem doloží, že prodělali Covid, či předloží doklad o testování v jiném zařízení.

Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v době testování, jsou povinni ihned po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře 014 nebo 015.

Výuka v době maturit:

Úterý 25. května bude výuka všech tříd začínat 3. vyučovací hodinou.

Od úterý 1. června do čtvrtka 3. června (ústní maturitní zkoušky) mají všichni žáci studijní volno. Učitelé zadají žákům samostatnou práci.

18. května 2021
R. Schejbalová

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Prezenčně se učí všechny třídy nižšího stupně víceletého gymnázia.

Ostatní třídy distančně.

Testování:

Na začátku 1. vyučovací hodiny v pondělí PCR testy, žáci, jejichž rodiče nedali souhlas k PCR testování, se budou testovat antigenními testy v aule v pondělí od 7.30 hod.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí 1. vyučovací hodinu, tzn. že se neotestují, se ihned po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře 014 nebo 015.

Obědy budou mít od pondělí přihlášeni všichni žáci nižšího stupně gymnázia, kdo nebude chtít oběd, musí si ho odhlásit.

Maturanti:

Maturanti obdrží ročníkové vysvědčení ve středu 19. 5. Pokyny k předání vysvědčení budou vydány v pondělí 17. 5.

Školní výlety:

Školní výlet na konci školního roku bude s největší pravděpodobností možný. Informace podají třídní učitelé.

Dne 11. 5. 2021
R. Schejbalová

SOČ ve školním roce 2020/2021

Pevně věříme, že i v letošním školním roce proběhne na naší škole soutěž SOČ. Zájemci najdou veškeré informace na webových stránkách www.soc.cz. Soutěž bude probíhat distanční formou, školní přehlídky by se měly konat v březnu až dubnu 2021, přihlášky na stránkách SOČ jsou přístupné již od začátku ledna 2021.

Prosíme proto zájemce, aby kontaktovali p. prof. Hausmannovou (humanitní obory) a p. prof. Selingerovou (přírodovědné obory) a přihlásili se do soutěže nebo se na ně obrátili s případnými dotazy.

Za organizátory SOČ:
Klára Hausmannová
Štěpánka Selingerová

V Praze 21. 1. 2021

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

 1. Uzávěrka klasifikace je v pátek 22. 1. 2021 do 15.00 hod.
 2. Absence za 1. pololetí se uzavírá k pátku 22. 1. 2021.
 3. Hodnotit budeme známkou.
 4. Při hodnocení budeme přihlížet:
  1. k hodnocení při prezenční výuce
  2. k hodnocení při distanční výuce
  3. k účasti na prezenční výuce
  4. k účasti na distanční výuce
  5. k aktivitě při distanční výuce
  6. k tomu, jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita)
 5. Výchovy budou hodnoceny podle výsledků na prezenční výuce a podle splnění a kvality zadaných úkolů.
 6. V případě, že učitel nemá dostatek podkladů ke klasifikaci a že žák se dostatečně neúčastnil výuky, bude žák nehodnocen.
 7. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí zašle TU žákům a zákonným zástupcům 28. 1. 2021 prostřednictvím EŽK.
 8. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předám nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

12. 1. 2021
R. Schejbalová

Výuka od 4. ledna 2021

Milí studenti, podle nařízení vlády budeme od 4. ledna 2021 opět na distanční výuce. Na internetu a v EŽK jsou rozvrhy. Doufám, že se zase brzy sejdeme ve škole.

Vánoční koncert GNŠ

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče a milí uchazeči,

vzhledem k současné epidemické situaci vás nemůžeme osobně přivítat ve škole na dnu otevřených dveří, proto jsme pro vás připravili:

Naši studenti pro vás natočili následující videa o škole:

Vítěz České hlavičky: Astronomie je srdcovka

Letošním vítězem České hlavičky je náš student Marco Souze de Joode.

Přečtěte si rozhovor s ním.

Všechny lyžařské výcvikové kurzy pro letošní školník rok zrušeny!

Všechny lyžařské kurzy plánované v letošním školním roce 2020/2021 jsou z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušeny. K již dříve zrušenému lyžařskému kurzu plánovaném v termínu 3.–8. 1. 2021 pro třídy S2A a S2B se ruší i zbylé tři kurzy.

Uhrazené zálohy budou vráceny studentům.

Bližší informace v kabinetu S17, nebo na emailu filip.soukup@gymstola.cz.

PhDr. Filip Soukup 

Výuka od 14. 10.

 1. Výuka všech žáků přechází na distanční výuku podle zvláštního rozvrhu.
 2. Kromě online hodin mají žáci povinnost plnit další úkoly dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka probíhá distančně.
 4. Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly…
  • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd.
  • Semináře dvouhodinové online.
  • Nevyučuje se Tv, Hv, Vv, praktická cvičení.
 5. Maturanti – online v plném rozsahu, bez TV.
 6. V online hodinách je vedena v třídní knize docházka.
 7. Neúčast žáka na online hodině rodiče omlouvají třídnímu učiteli.
 8. Po dobu distanční výuky jsou konzultace výchovné poradkyně v budově školy každý čtvrtek v době od 12.45–14.30 hod. a konzultace školní psycholožky každé pondělí 12.45–14.30 hod.

Zásady pro distanční výuku

 

publicita projektu 0001046