Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Výuka od 30. listopadu 2020

 1. Prezenčně probíhá rotační výuka nižšího stupně víceletého gymnázia – 1. týden prezenčně primy, sekundy a 1S, ostatní online, 2. týden prezenčně tercie a kvarty a 2S, ostatní online.
 2. Pro výuku online i prezenční byly pro žáky nižšího stupně vytvořeny nové rozvrhy – jsou na stránkách školy.
 3. Ostatní pokračují v distanční výuce.
 4. Prezenční výuka na nižším stupni probíhá bez tělesné výchovy, hudební výchova bez zpěvu.
 5. Žáci jsou povinni při vstupu do školy si dezinfikovat ruce a ve všech prostorách školy nosit roušky.
 6. Výdej obědů dle rozvrhu a pokynů třídního učitele. Žáci jsou povinni ve frontě na oběd dodržovat rozestupy, u stolu můžou sedět pouze 4 osoby. Po konzumaci oběda žáci ihned opustí prostory školní jídelny.

Upozornění pro maturanty:

Pokud ministr zdravotnictví v neděli vyhlásí pro ČR od pondělí 30. 11. 2020 3. stupeň rizika, bude od úterý 1. 12. 2020 probíhat plná prezenční výuka podle rozvrhu (kromě Tv). V neděli dostanou žáci maturitního ročníku informaci do EŽK. Pokud budou chtít v úterý oběd, napíší do pondělí 30. 11. 2020 do 14.00 hod. mail vedoucí školní jídelny – vera.hykesova@gymstola.cz. Od středy si obědy objednají klasicky v aplikaci iCanteen.

26. listopadu 2020
Renata Schejbalová

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče a milí uchazeči,

vzhledem k současné epidemické situaci vás nemůžeme osobně přivítat ve škole na dnu otevřených dveří, proto jsme pro vás připravili:

Naši studenti pro vás natočili následující videa o škole:

Vítěz České hlavičky: Astronomie je srdcovka

Letošním vítězem České hlavičky je náš student Marco Souze de Joode.

Přečtěte si rozhovor s ním.

Všechny lyžařské výcvikové kurzy pro letošní školník rok zrušeny!

Všechny lyžařské kurzy plánované v letošním školním roce 2020/2021 jsou z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušeny. K již dříve zrušenému lyžařskému kurzu plánovaném v termínu 3.–8. 1. 2021 pro třídy S2A a S2B se ruší i zbylé tři kurzy.

Uhrazené zálohy budou vráceny studentům.

Bližší informace v kabinetu S17, nebo na emailu filip.soukup@gymstola.cz.

PhDr. Filip Soukup 

Výuka od 14. 10.

 1. Výuka všech žáků přechází na distanční výuku podle zvláštního rozvrhu.
 2. Kromě online hodin mají žáci povinnost plnit další úkoly dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka probíhá distančně.
 4. Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly…
  • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd.
  • Semináře dvouhodinové online.
  • Nevyučuje se Tv, Hv, Vv, praktická cvičení.
 5. Maturanti – online v plném rozsahu, bez TV.
 6. V online hodinách je vedena v třídní knize docházka.
 7. Neúčast žáka na online hodině rodiče omlouvají třídnímu učiteli.
 8. Po dobu distanční výuky jsou konzultace výchovné poradkyně v budově školy každý čtvrtek v době od 12.45–14.30 hod. a konzultace školní psycholožky každé pondělí 12.45–14.30 hod.

Zásady pro distanční výuku

Informace k současné situaci ve škole

Milí studenti, vážení rodiče,

omlouváme se za zvýšený počet odpadlých a suplovaných hodin. V současné době máme tři pozitivně testované učitele a z toho důvodu 15 učitelů v karanténě. Sledujte prosím suplování i v pozdějších hodinách.

Děkuji za pochopení
R. Schejbalová

 

publicita projektu 0001046

Maturitní ples 2020

Maturitní ples ze dne 3. 4. 2020, který byl přeložen na 25. 9. 2020, byl vzhledem k současné situaci zrušen.

Online zakoupené vstupné bude zákazníkům vráceno na účet.