Nepovinné předměty ve školním roce 2018/2019

Přírodovědný kroužek Mgr. Kamila Babická středa 13.50–15.00 všechny třídy
Anglická konverzace Bc. Stephen Abrehart středa 13.45–14.30 nižší gymnázium, 100,- na pololetí (doplácí NF)
Latinský jazyk Mgr. Hana Nápravníková pondělí 7.00–7.45

od tercie

Čeština k maturitě

Mgr. J.Boudová,
Mgr. D. Neubauerová,
Mgr. E.Šulcová,
PhDr. Z. Vladyková

středa, 
čtvrtek 13.45–14.30
pouze maturitní ročníky
Florbal Mgr. Lenka Jansová pátek 7.00–7.45  všechny třídy
Basketbal Mgr. J. Marek, Mgr. M. Okleštěk úterý 7.00–7.45  od tercie výš

Španělský jazyk

PaeDr. Janka Tormová pondělí, nebo středa 7.00–7.45 všechny třídy

Přihláška na Češtinu k maturitě

Přihláška na nepovinný předmět