Ve dnech 9. 5. 2018 – 11. 5. 2018 jsem se zúčastnil projektu s názvem Bavorský les pod vedením profesorek Boudové, Selingerové a Tupé. Hlavním cílem projektu byla návštěva ZOO parku v Bavorském lese a následně výlet do ZOO Praha. Při návštěvě Německa jsme si mohli procvičit základy německého jazyka, což někteří brali jako velikou výhodu projektu.

bavorsky les 2018 1První den jsme brzo ráno vyjeli od školy autobusem do Neuschönau. Během cesty jsme se zastavili ještě v České republice na čerpací stanici, kde jsme si mohli koupit něco dobrého k snídani. Po příjezdu do areálu Národního parku Bavorský les jsme vystoupali stezkou korunami stromů na vyhlídku, odkud jsme měli na dosah ruky celou rezervaci a mohli jsme se kochat krásami německé přírody. V odpoledních hodinách jsme procházeli ZOO parkem, kde nás bohužel zastihl prudký déšť, a tak jsme se museli rychle vrátit k autobusu. Krásný zážitek z výletu nám nezkazilo ani dlouhé čekání na náhradní autobus, který měl dorazit poté, co jsme zjistili, že původní autobus je rozbitý. Během celého dne jsme měli za úkol zjišťovat důležité informace o Bavorském lese a zvířatech žijících na jeho území, které jsme zúročili v závěrečný den projektu. 

bavorsky les 2018 2Druhý den jsme strávili v Zoologické zahradě Praha, kde jsme pozorovali stejná zvířata, která jsme viděli v ZOO parku v Bavorském lese. Pro náš projekt bylo důležité sledovat jejich chování, způsob komunikování mezi sebou a jejich stravovací návyky. Tento den jsme měli krásné slunečné počasí, a tak jsme si procházku po zoologické zahradě vskutku užili. Jako bonus jsme se naučili něco nového o těchto zvířatech z biologické stránky. 

Třetí den jsme prožili ve škole, kde jsme ve skupinkách vypracovávali plakát (prezentaci) o zvířatech, která jsme pozorovali v Bavorském lese a v pražské ZOO. Naše závěrečné práce jsme představili ve školní aule, kde jsme zároveň ukončili projektové vyučování. 

Závěrem bych chtěl dodat, že přestože nám počasí moc nepřálo, projekt jsme si všichni parádně užili. Měli jsme možnost vidět přírodní krásy Bavorska nejenom z ptačí perspektivy a mohli jsme porovnávat životní podmínky zvířat v ZOO Praha a v Bavorském lese.

Jan Petránský, K4A

Chvíle, o které jsme mnozí tušili, že přijde, nastala. Dne 25. 4. se konal poslední přírodovědný kroužek v plné sestavě. Letos maturují hned čtyři zakládající členové kroužku – Kačka Černá, Zina Briki, Lukáš Vacek a Tomáš Grundza. První tři se tradičně úspěšně účastnili olympiád, SOČek a dalších soutěží, Tomáš zase oživoval atmosféru úplně jinými pohledy na řešené problémy a úkoly. Všem patří poděkování za reprezentaci školy a činnosti kroužku, za trpělivost a nadšení, se kterým předávali zkušenosti mladším. Všichni věříme, že se mezi nás budou alespoň občas vracet. A samozřejmě jim přejeme, aby úspěšně ukončili studium na naší škole a vkročili do studia vysokoškolského. Určitě také doufáme, že budou mít i následovníky.

A jak vypadalo takové kroužkoloučení? Bylo ve velmi zdařilé režii Káti Dunovské, Renči Ottové a Káji Černé. Jak je vidět z fotografií, bylo i akční. Nechyběl ani rozlučkový dort s naším maskotem.

V následujícím roce nás čeká další loučení. Uvidíme, kdo se ujme režie příště.

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda proběhlo 22. a 24. dubna 2018 v Plzni celorepublikové kolo projektu ENERSOL 2018. Naše gymnázium mělo v celostátním kole opět zástupce. František Stara, ze třídy S7B, se v krajském kole s prací „Systém pro akumulaci obnovitelné energie pomocí vodíku“ umístil na druhém místě, a proto prezentoval svou práci na celostátní přehlídce.

František se svou prací také zvítězil v krajském kole SOČ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, a zúčastní se tak celostátního kola, které proběhne v Olomouci v polovině června. Gratulujeme a držíme palce!

enersol 2018

Dne 19. a 20. dubna 2018 proběhlo v budově Akademie věd ČR národní finále XXV. ročníku soutěže Expo Science AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku). Tato soutěž představuje alternativu k Středoškolské odborné činnosti, kde soutěžící neprezentují své práce prostřednictví powerpointovych prezentací, ale na základě obhajoby připraveného posteru před odbornou komisí. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě, která se skládá právě z členů Akademie věd, ale i ze zástupců veřejnosti. Z regionálních kol pak bylo vybráno 35 projektů, které postoupily do celostátního finále.

Naši školu v soutěži reprezentovala studentka oktávy B – Tereza Kačerová, která s projektem „Biočip pro monitorování plicních funkcí“ získala první místo. Současně obdržela zvláštní cenu ČSVTS.

http://amavet.fvtp.cz/sites/default/files/Výsledková_listina_2018.pdf