(Akce uplynulé i plánované)

Koncem srpna jsme byli na biokurzu – tentokrát v Posázaví.

Září bylo ve znamení opakovaného, na jaře zahájeného, soupeření s mahónií na patronátním pozemku v Troji. Také jsme společně prošli několik akademických pracovišť v rámci Noci vědců.

V říjnu přišla na řadu tradiční exkurze v rámci Týdne vědy na ÚOCHB v Dejvicích. Dále jsme využili možnost vzít s sebou žáka na Botanický víkend pro SŠ učitele a jejich nadané studenty do NP Podyjí.

V listopadu proběhlo oblíbené Vaření s Lerchem, tentokrát ve znamení dýně a zvěřiny.

V prosinci byly hned dvě akce – Chemické vánoční pokusničení pro nižší gymnázium a jako druhá akce nás čekal výšlap do okolí Unhoště se zdobením vánočního stromku pro zvířátka a návštěvou oslí farmy. Oslíky a koně jsme velmi potěšili nasbíranými šípky a jinými dobrotami.

V lednu proběhla beseda s našimi bývalými studenty, po dvou letech opět prezenčně. Velmi se protáhla, ale velká část studentů zůstala až do konce. Nasbírané informace a kontakty pomohou při výběru seminářů, VŠ i s přípravou na maturitu. Tradičně byly zastoupeny lékařské fakulty v Praze, Plzni i Brně s různými obory (Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Zubní lékařství, Nutriční terapie), PřF UK (obory Biologie, Molekulární biologie, Ekologie), „veterina“ v Brně, ČZU (obory Rostlinolékařství, Architektura a Výživa zvířat) a samozřejmě VŠCHT (obory Biochemie a Paliva) a pak i ČVUT obor Fyzioterapie, FTVS Fyzioterapie a ČVUT FIT. Nabídka byla pestrá, byli by ochotní přijít i studenti jiných škol, ale to už by bylo časově nereálné. Příště proto zkusíme trochu jiný formát besedy.

Únor začal Bioúnikovkou pro zájemce z nižšího gymnázia. Všichni účastníci se zasloužili v „šibeničním“ čase o to, aby planeta Země unikla zkáze.

Plánované akce – termíny budou upřesněny na nástěnce u učebny biologie 204

Březen, duben, květen

Chemický víkend pro maturanty

Úklid na patronátním pozemku, stavba hradníku a zídky

Vaření s Lerchem

Voňavá chemie

Výlet za sysly nebo za střevíčníkem nebo obojí

Expedice Norsko

Pokud máte o kteroukoli akci zájem, napište do Teams K. Babické, ať máte ke konkrétní akci včas aktuální informace.

Biokurz 2023 bude od 30. 8. do 3. 9. 2023.

Termín: 19.–20. prosince 2022

Program:

 • ráno odjezd z Prahy (od školy) cca v 6.00, přejezd do Norimberku, prohlídka města, návštěva trhů, přejezd do Rothenburgu (vánoční trhy). Večer přejezd na ubytování (mládežnická ubytovna v Regensburgu).
 • 2. den po snídani prohlídka Regensburgu, návštěva vánočních trhů, návštěva památníku Walhalla.
 • Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zájezdu: 2 300 Kč, zahrnuje:

 • kompletní zájezdovou dopravu
 • ubytování v mládežnické ubytovně se snídaní
 • služby průvodce po celou dobu zájezdu
 • informační materiály a mapky
 • cestovní pojištění
 • Cena nezahrnuje případné vstupné, max. 10 EUR.

Platební podmínky:

 • Záloha 1 000 Kč při odevzdání přihlášky
 • Doplatek 1 300 Kč do 28. 11. 2022 na účet školy
  • číslo účtu 2200607295/2010
  • variabilní symbol: 345
  • zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

S sebou:

platný cestovní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny, kapesné dle uvážení, jídlo, vhodné oblečení (budeme se většinou pohybovat venku)

Skotsko 2023

Během naší společné cesty překonáme Hadriánův i Antoniův val, překvapí nás historická tradiční městečka, rozlehlá vřesoviště skotského severu, možná nás přivítají i místní tuleni. Skotskou pahorkatinou se dostaneme ke krásným výhledům. Budete si moci vyzkoušet konverzaci s rodilými Brity a Skoty a ověřit si tak britskou angličtinu. Je pro Vás připraven i program ve velkolepém Edinburghu. Exkurze bude nejen obohacením Vaší angličtiny, ale i podporou společenských vztahů, historie, geografie, biologie a jistě také příjemným zakončením školního roku...

Termín: 3. 6. – 10. 6. 2023
Cena: 17 990 Kč (50 stud.)

Další informace zde.

Sraz: v 7.15 hod. před budovou gymnázia
Odjezd: v 7.30 hod.
Návrat: mezi 19. a 20. hod. (upřesní se)
Cena: 500 Kč
Cena zahrnuje: dopravu, služby delegáta, pojištění léčebných výloh v zahraničí
Program:  návštěva zámku Moritzburg – výstava o Popelce, zámecký park, exteriéry zámku
prohlídka historického centra Drážďan – zámecký komplex Zwinger, kostel Frauenkirche, Rezidenční zámek saských panovníků, Semperova opera, vánoční trh Striezelmarkt…
S sebou: platný cestovní doklad (pas, občanský průkaz), teplé oblečení i obuv (budeme se hodně pohybovat venku), jídlo a pití na celý den, kapesné, vstupné na výstavu 2 €

Pedagogický dozor: Mgr. Zuzana Beroušková, Mgr. Jana Kolínská, Mgr. Markéta Vybíralová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok