Klub je otevřený všem. Na akce je dobré se včas zaregistrovat buď mailem, nebo osobně u vyučujícího uvedeného u dané akce zkratkou v závorce (většina programů má omezenou kapacitu). Podrobnosti k akcím budou vyvěšeny na nástěnce biologie ve druhém patře. Pokud poskytnete svůj mail do klubového adresáře, budete informace dostávat mailem.

Září

Biologický kurz: 5.–9. 9. 2018 (proběhlo)

Říjen

Noc vědců na ÚOCHB: 5. 10. 2018 (proběhlo)

Listopad

Exkurze na ÚOCHB v rámci Týdne vědy (Bc): 9. 11. 2018
Máme zarezervovány exkurze pro tři skupiny od 14.30 do 15.30. Každá skupina navštíví dvě pracoviště.

Robotická dílna (Ry): 16.11.2018
Postavit si funkčního robota, něco ho naučit, proč ne?

Vaření netradičně i tradičně ze surovin neznámých i známých (Lr, Bc): 23.–24. 11. 2018
Začneme v pátek odpoledne a skončíme v sobotu v podvečer. Navážeme volně na jarní akci, uvaříme pro vegany, vegetariány i milovníky masa. A třeba si navodíme i trochu předvánoční atmosféru tradičními perníčky.

Návštěva genetické laboratoře na FŽP – ukázka výzkumu + jednodušší analýza (Bc, Sv): datum bude upřesněno
Zaujala vás genetika? Co takhle nahlédnout do vysokoškolské laboratoře a zkusit si práci v ní.

Prosinec

Chemikovy Vánoce: 14. 12. 2018
Vánoce mohou slavit i chemici. Barvy, světla, vůně a překvapení. To vše ve školní laboratoři.

Vltava – zimující ptáci a zdobení stromku pro lesní zvěř (Bc): 15. 12. 2018
S ornitoložkou Klárou Polákovou vyrazíme na vycházku za zimními opeřenými návštěvníky Vltavy a následovat bude tradiční zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř.

Přednáškový den – přednášející z JČU za námi přijedou se zajímavými tématy (Sa): 20. 12. 2018
Během dopoledne proběhnou tři přednášky, na které se můžete po zveřejnění témat přihlásit.

 • Podzimní čtení v Louvru – 9. listopadu 2018
 • Zábavná čeština – 12. listopadu 2018
 • Toulky adventní Vídní – 17.–18. prosince 2018
 • Emauzy – 18. prosince 2018
 • SOČ – březen 2019
 • Kabaret Švejk – duben 2019
 • Divadlo na Prádle – duben 2019 
 • Klub mladého diváka – průběžně
 • říjen 2018: Návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK – třída Kvarta B
 • listopad 2018: Přednáška plná pokusů z akustiky na MFF UK – některé třetí ročníky
 • 6. března 2019: Přednáška na téma Energetická gramotnost pro třídy K4A, K4B a 2S
 • 13. března 2019: Přednáška na téma Akustika (KDF MFF) pro třídu 3B
 • 3. dubna 2019: Interaktivní přednáška Fyzika všemi smysly pro třídy S6A a S6B
 • 29. května 2019: Přednáška na téma Elektromagnetismus (KDF MFF) pro třídu (bude upřesněno)
 • soutěže: Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda, Výfuk
 • zahraniční návštěvy (Skandinávie) v průběhu školního roku
 • besedy o studiu v zahraničí – podzim 2018, jaro 2019
 • přednáška M. Hilského v rámci Týdne vědy listopad 2018
 • konverzační soutěž v anglickém jazyce přelom roku 2018/2019
 • divadelní představení Bear Theatre podzim 2018, jaro 2019
 • studijně poznávací zájezd pro tercie Torquay červen 2019
 • říjen 2018 – stážisté z Angers (spolupráce s PedF UK)
 • listopad 2018 – zkoušky DELF A1– B2
 • leden/únor 2019 – filmové představení podle nabídky Francouzského institutu
 • březen 2019 – přehlídka Présentation en français ve Francouzském institutu
 • duben 2019 – spolupráce s kolegou z Bretaně
 • červen 2019 – zájezd – jižní Francie (navštívíme např. Avignon, St. Tropez, Cannes, Monaco atd.)