Přehled akcí

Podzimní čtení v Louvre listopad 2020 Maršálková I.
SOČ březen 2021 Hausmannová K., Žižková L.
Divadlo Semafor duben 2021 Žemličková E., Hrnčiarová S.
Klub mladého diváka   Dvořáková J.