Dne 19. 4. 2024 se naši studenti ze třídy S2B Adam Cafourek, Lukáš Plíva a Tomáš Skácelík účastnili finále chemické soutěže ChemQuest 2024, kterou pořádala již tradičně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Studenti v tříčlenném týmu navrhli, provedli a také sami natočili chemický experiment na zadané téma: Chemie a umění. Jejich dílo pojmenovali jako „Elektrolýzné umění“. Probojovali se až do finále mezi deset nejlepších družstev. V silné finálové konkurenci jako nejmladší tým ze všech účastníků si vedli velmi dobře a hrdě reprezentovali naši školu.

Mnozí z vás už se asi doslechli, že se naše škola letos účastnila mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou každý rok pořádá Evropská komise. A právě můj překlad byl letos jejími překladateli z DGT (Directorate-General for Translation) oceněn spolu se šestadvaceti dalšími (za každou zemi Evropské unie) jako nejpovedenější. Soutěž jsem si šla „jen užít“ a opravdu jsem nečekala, že dosáhnu takového úspěchu, ale vzhledem k tomu, že plánuji studovat na FF UK dvojobor překladatelství a tlumočnictví – bohemistika, mně tento výsledek dodal sebevědomí a naději, že můj sen není nereálný.

Ve středu 21. března jsem tedy po první vyučovací hodině (ano, přišla jsem do školy na jednu hodinu – byla čeština) vyrazila směr letiště a následně Brusel, kde se ve čtvrtek konalo slavnostní předávání cen s proslovy pěti z nás. (Odkaz na záznam ceremoniálu je dostupný zde.) Hlavní cílem bylo seznámení autorů a autorek vítězných překladů a také setkání s překladateli z DGT.

Možná to bude působit přehnaně, ale slova opravdu nemohou vyjádřit, jaké skvělé tři dny jsem tam prožila. Pohybovat se mezi lidmi v mém věku, kteří mají k jazykům stejný vztah jako já, byl zážitek, na který nikdy nezapomenu. Konverzace se nesly v duchu perliček a specialit našich mateřských jazyků, ale i politických a sociálních témat.

Seznámila jsem se se šestadvaceti skvělými mladými lidmi (zde odkaz na jejich jména a překlady; tady jsou texty, které byly překládány), se kterými jsem i nadále v kontaktu. Doufám, že se mi v životě poštěstí najít si práci právě v takovém kolektivu, kterého jsem mohla být součástí v Bruselu, byť to bylo jen na tři dny.

Magdalena Ulmanová, S7B

Ve dnech 21. a 22. března 2024 se uskutečnil v přednáškovém sále Univerzity Pardubice pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 21. ročník celostátní konference ENERSOL 2024. Naše gymnázium mělo v celostátním kole opět zástupce. Zuzana Kvasničková ze třídy S7A se v krajském kole s prací „Dopad fast fashion na životní prostředí“ umístila na prvním místě a v celostátním kole reprezentovala Hlavní město Prahu. V kategorii Enersol a inovace se jí podařilo získat třetí místo. Gratulujeme!

enersol-2024.png

Gymnázium Nad Štolou se může nově pochlubit jedním významným prvenstvím v mezinárodní soutěži. Držitelkou prestižního ocenění je Magdalena Ulmanová ze septimy B, neboť se stala vítězkou překladatelské soutěže JUVENES TRANSLATORES. Cenu si pojede převzít přímo do Bruselu, kde se setká s vítězi z ostatních 26 členských států Evropské unie.

Celkem se evropské soutěže zúčastnilo 3056 studentů z 701 škol. Přímo v České republice soutěžilo 92 studentů z 21 škol, ty byly náhodně vylosovány a my měli poprvé štěstí, že jsme také mohli soutěžit. Jednu školu mohlo v soutěži reprezentovat maximálně pět studentů.

Děkujeme všem účastníkům školního kola a především těm pěti, kteří byli vybráni k reprezentaci. Překládali v přesně určený čas dvě hodiny, stejně jako všichni další účastníci. Kromě absolutní vítězky můžeme oslavit i úspěch Melanie Ann Gray, taktéž ze septimy B, která dostala čestné uznání za vynikající překlad. Čestných uznání bylo v ČR uděleno šest.

Pokud jste zvědaví na vítězný překlad, můžete ho najít zde.

Dana Bimková

Mikuláš Ladin získal se svým příspěvkem na 12. juniorské konferenci 1. místo!

Záznam všech přednášek (i té Mikulášovy) je možno vidět na youtube.

Moc gratulujeme.

Pro případné zájemce – webové stránky konference: https://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/juniorska-konference/

A nyní článek od účastníka a vítěze Mikuláše Ladina.

Letos probíhal 12. ročník juniorské vědecké konference. Konference se každý rok mohou účastnit studenti od deseti do devatenácti let, je tedy opravdu pro každého, koho baví věda a sám má také čím přispět. Všichni účastníci konference měli vlastní krátkou přednášku, se kterou přišli. Konference probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a trvala celé dva dny.

První den ráno byla uvítací ceremonie a odborná přednáška studenta univerzity. Po přednášce následoval krátký oběd a hned po něm byly zahájeny první přednášky účastníků. Ti byli rozděleni do tří věkových kategorií, já byl v té nejstarší. Prezentovalo se ve třech časových blocích rozvržených do dvou dnů. V prvním časovém bloku se prezentovalo šest projektů, včetně toho mého. Zúčastnil jsem se se svým projektem „Gen PHO15 a jím kódované fosfatázy patogenních kvasinek“. Po prezentacích byly na výběr exkurze s vědci z univerzity, které byly velmi zajímavé, a moc jsme si je užili. Na závěr dne byla společná večeře a dlouhá úžasná přednáška o ochraně želv od české odbornice na mořské želvy.

Druhý den se začalo druhým blokem pro prezentace účastníků a po krátké přestávce následoval blok třetí. Projekty byly úžasné a různorodé. Všechny projekty prezentované na konferenci souvisely s exaktními vědami, především s biologií a chemií. Témata projektů byla např. Experimentální výzkum pulzačních motorů, Turingovy vzory, Spektrální analýza průmyslově vyráběných lihovin, Smyslový svět rostlin či Sledování populace čmeláka skalního v lokalitě Bezděčín (přírodní památka) a spousta dalších. Konference byla hlavně o poznání, ale zároveň to byla i soutěž. Po všech prezentacích byla závěrečná ceremonie, byli vyhlášeni vítězové všech tří kategorií. Já jsem se umístil na prvním místě ve své (nejstarší) kategorii. Také byl udělen titul “vědecký sen” nadací Neuron, která sponzoruje konferenci. Všichni si celé dva dny užili, odnesli si nové poznatky a měli možnost potkat nové lidi, které také baví věda.

Mikuláš Ladin, S7B

12-juniorska-vedecka-konference-image1.jpeg
12-juniorska-vedecka-konference-image2.jpeg
12-juniorska-vedecka-konference-image3.jpeg
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok