V pondělí 18. září 2023 se naši žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR a Hlavním městem Praha, zúčastnili v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostního předávání pamětních listů a doprovodného programu.

Moc se mi líbila atmosféra celé akce, hlavně prostředí Staroměstské radnice všemu dodávalo takové kouzlo. Přijde mi hezké, že se žáci tímto způsobem motivují k účasti na předmětových soutěžích a mohou se tak rozvíjet a poznávat, co je baví a v čem jsou dobří. Mě to osobně určitě motivovalo účastnit se soutěží i v nadcházejících letech.

Lucie Knoblochová, K5B

Předávání pamětních listů za úspěchy v minulém školním roce probíhalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Účastnili se jak ocenění studenti, tak i rodinní příslušníci, ředitelé a učitelé škol oceněných studentů. Nejprve byl krátký proslov zástupce Hlavního města Prahy, který následně vyhlašoval studenty, kterým byly uděleny ceny v podobě již zmíněných pamětních listů. Vyhlášeni byli studenti, kteří byli úspěšní v soutěžích z mnoha různých oborů, jazykových, biologických, chemických, matematických, fyzikálních i programovacích olympiád pořádaných Hlavním městem Praha a MŠMT ČR. Nakonec byli vyhlášeni studenti úspěšní ve Středoškolské odborné činnosti. Z našeho gymnázia bylo vyhlášeno celkem pět studentů, primárně z věd exaktních. Oceněné studentky z nižšího gymnázia byly Lucie Knoblochová za Olympiádu z francouzského jazyka a Stella Perglová za Biologickou olympiádu. Z vyšších ročníků byli oceněni tři studenti, a to za soutěž SOČ – Denisa Trnková z oboru fyziky, Filip Dvořák z oboru chemie a Mikuláš Ladin z oboru molekulární biologie. Po vyhlášení cen měli všichni účastníci možnost jít na raut, jenž sloužil pro některé jako pozdní snídaně. Po dostatečné pauze na občerstvení se všichni mohli zúčastnit komentované prohlídky Staroměstské radnice. Prohlídka byla moc hezká a měli jsme unikátní možnost si prohlédnout prostory radnice, které nejsou běžně přístupné. Závěrem byl výstup na radniční věž, ze které byl krásný výhled na centrum Prahy. Celá akce měla příjemnou atmosféru a všichni si ji užili.

Mikuláš Ladin, S7B

staromestska radnice 2023

Pišqworky

jsou týmová soutěž pro všechny středoškoláky a žáky druhého stupně v oblíbené strategické hře piškvorky. Hlavním cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zdravou soutěživost a podpořit jejich sebevědomí, logické uvažování i týmového ducha.

Celkem se Pišqworek zúčastnilo 62 žáků naší školy. Z tohoto počtu vzniklo celkem pět týmů, které se zúčastnily oblastního kola, tři pětičlenné týmy z vyššího gymnázia a dva tříčlenné týmy z nižšího gymnázia. Do krajského kola postoupil z každé kategorie jeden tým. (VG – Simon Olsen, Šimon Pasler, Daniel Petránek, Matouš Janda, Petr Valeš, NG – Filip Kunst, Matyáš Račák/Petr Šíma, Šimon Trávníček)

pisqworky 1
pisqworky 2

Pythagoriáda

je matematická soutěž určená pro žáky nižšího gymnázia. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku. Proto úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.

Celkem se soutěže zúčastnilo 282 žáků naší školy. Ve všech kategoriích naši žáci, jako každý rok, obsadili v okresním kole přední místa. (Prima – Tomáš Skácelík, Jindřich Češka, Viliam Brixi, Denis Utkin; sekunda – Štěpán Sikora, Lukáš Přibyl, Tyge Matthews, kvarty – Karla Čerychová, Adam Čech)

Česká lingvistická olympiáda

Jedná se o soutěž, která je každý rok vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Žáci středních škol řeší lingvisticky orientované úlohy, kde se objevují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. Soutěž spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků, z nichž pět postoupilo do regionálního kola. Karel Matějovec, jako úspěšný řešitel, pokračoval v ústředním kole. Ve velké konkurenci obsadil v celkovém pořadí krásné 35. místo.

Mathing

V letošní školním roce jsme se poprvé zúčastnili Internetové matematické soutěže Mathing. Soutěží se v sedmičlenných týmech středoškoláků. Týmy řeší v daném časovém limitu (120 minut) deset rozmanitých matematických úloh různé náročnosti a mohou mít k dispozici libovolnou literaturu a internet. Hodnotí se i postup řešení.

Soutěže se za naši školu zúčastnilo 5 sedmičlenných týmů. Z celkového počtu 221 týmů se náš nejlepší tým umístil na 32. místě. (Tým byl ve složení: Veronika Staňková, David Kriegler, Alex Forejt, Eliáš Černý, Tomáš Suchan, Jan Otakar Píša, Karel Matějovec.)

mathing

MaSo

je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce.

Podzimního kola, které se konalo v budově IMPAKT Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnilo 8 našich žáků, kteří vytvořili 2 týmy. Celkově se Masa zúčastnilo po celé ČR 254 týmů.

Na celkovém 107. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci z obou sekund Veronika Kunová, Karolína Vašků, Štěpán Sikora a Jan Štěrba.

Na celkovém 115. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci Kateřina Kvítková, Tereza Rudolská, Theodor Ladin a Štěpán Žák.

maso 1
maso 2

Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pracuje s reálnými příklady ze života.

V letošním roce se školního kola matematické soutěže Pangea zúčastnilo rekordních 73 038 žáků z celé ČR. Do finálového kola, které se konalo před letními prázdninami v Nové budově Národního muzea, každoročně postupuje vždy nejlepší řešitel z každého kraje v České republice a poté republikově nejlepší účastníci nezávisle na krajské příslušnosti (max. 46 soutěžících z každé kategorie).

Do finálových bojů letos zasáhlo pět našich studentů. Nejlepšího výsledku dosáhl Max Hozda, který obsadil vynikající 5. místo v kategorii 8. ročník (v jeho kategorii se celkově zapojilo 12 204 žáků 8. ročníků a odpovídajících studentů víceletých gymnázií). Jáchym Svoboda obsadil krásné 19. místo v kategorii 6. ročník (celkem se z celé republiky této kategorie zúčastnilo 12 618 žáků). Do kategorie 9. ročníků se ve školním kole celkem zapojilo 10 978 žáků, naši finalisté v této kategorii byli Jan Klimpl, Amelie Anna Figallová a Sebastian Jošt, kteří obsadili po řadě 25. až 27. příčku.

pangea 1
pangea 2

Logická olympiáda

Tato soutěž je pořádána Mensou České republiky a je založena na logických úlohách. V kategorii B (nižší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 16 našich žáků. Veronika Kunová postoupila do krajského kola. V kategorii C (vyšší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 12 žáků.

Pikomat

je celoroční korespondenční seminář především pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Seminář organizují studenti MFF UK. Náš žák Štěpán Sikora se umístil ve své kategorii 7. tříd (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) na prvním místě. V celkovém pořadí se umístil na fantastickém 5. místě. Součástí semináře je i jarní a podzimní soustředění a tábor, kterých se Štěpán pravidelně účastní.

Všem, kteří se zapojují do matematických soutěží, gratulujeme a děkujeme.

pikomat

B. Olejníková

V letošním roce se opět velké množství studentů účastnilo domácího kola 72. ročníku této soutěže. Ti, kteří splnili podmínky, postoupili do obvodního kola.

Na prvních 3 místech se z naší školy umístili tito studenti:

Kategorie Z6:

1.–2. místo – Berenika Meisner z P1B a Jindřich Češka z P1A
3. místo – Jan Pech z P1A

Kategorie Z7:

2. místo – Jan Štěrba z S2B
3. místo – Veronika Kunová z S2A

Kategorie Z8:

1. místo – Margarita Sboeva z T3A

Kategorie Z9:

1.–4. místo – Adam Čech, Amelie Anna Figallová, Barbora Šolínová z K4A a Štěpán Sikora z S2B

Postup do krajského kola si dále vybojovali Jonáš Kořínek z K4B a Barbora Šolínová a Theodor Ladin z K4A.

V krajském kole byli všichni tito naši studenti úspěšnými řešiteli, Amelie Anna Figallová a Jonáš Kořínek se ztrátou pouhého jednoho bodu!

Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v dalším studiu nejen matematiky a těšíme se na setkání v dalším ročníku matematické olympiády!

mo 2023

Věra Tesařová

Naše škola se zúčastnila celostátní novinářské soutěže, kterou pořádá Sdružení novinářů v rámci projektu Klíče k médiím. Soutěž se týkala letošní prezidentské volby. Zajímavé bylo sledovat naše studenty, kteří se do soutěže přihlásili, jak vidí roli prezidenta v Česku, kdo by jím měl být a proč a jaké jsou celkově názory mladých lidí na danou problematiku… Z přihlášených se dvě studentky naší školy umístily na prvních dvou místech. První cenu obdržela Eliška Chylíková z T3B, druhou cenu obdržela Rebeka Botková taktéž z T3B. Hodnotnými cenami byl tablet a smartphone. Téma prezidentských voleb bylo v letošním roce nanejvýš aktuální a naše žákyně se akce zhostily ve velké konkurenci skvěle. Gratulujeme!

Eliška Chýlková, T3B: Můj vysněný prezident

Předmětová komise biologie a chemie i v letošním školním roce zorganizovala řadu již tradičních přírodovědných soutěží. Velmi si vážíme studentů, kteří věnují svůj čas a energii Biologické, Geologické a Chemické olympiádě, SOČ, Botanické soutěži, Přírodovědnému klokanovi, Enersolu a dalším soutěžím. Úkoly a zadaná témata prací jsou pro studenty zajímavá, ale také náročná na získávání informací, které si musí vyhledat, správně interpretovat a dát do širšího a logického kontextu. Některé z laboratorních úkolů vyžadují i manuální zručnost a znalost laboratorních technik.

A můžeme se pochlubit i výbornými výsledky.

Školní přehlídka prací SOČ opět potvrdila, že „nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě“. V krajském kole si všech našich pět studentů vedlo při obhajobách skvěle, dva postoupili do celostátního kola, které zanedlouho proběhne.

Všem moc gratulujeme.

Chemická olympiáda
11 soutěžících ve dvou kategoriích

Obvodní kolo kategorie D

1. Karel Friml
2. Jakub Joachim Kruška
4. Nicolas Braun

Krajské kolo kategorie C

7. Nikolay Sabev

Biologická olympiáda
25 soutěžících ve čtyřech kategoriích

Krajské kolo kategorie A

7. Jana Kinclová

Obvodní kolo kategorie D

1. Stella Perglová
2. Jan Štěrba
3. Berta Masáková

Krajské kolo kategorie D

2. Stella Perglová

Obvodní kolo kategorie C

3. Eliška Chylíková

Geologická olympiáda
3 soutěžící ve dvou kategoriích

Obvodní kolo kategorie A

3. Elizaveta Loktionova

Obvodní kolo kategorie B

1. Štěpán Nosil

Krajské kolo kategorie B

1. Štěpán Nosil + postup do celostátního kola

Botanická soutěž
35 soutěžících ve čtyřech kategoriích

Krajské kolo

7. František Marek

SOČ

Krajské kolo

2. Denisa Trnková (fyzika) + postup do celostátního kola
3. Filip Dvořák (chemie) + postup do celostátního kola
3. Mikuláš Ladin (molekulární biologie)
5. Šimon Kilián (tvorba a ochrana životního prostředí)
Jaroslav Skokan (fyzika) – úspěšná obhajoba

Česká hlavička

Matěj Vícha – 3. místo v kategorii Sanitas („Život a zdraví člověka“)

-šs-

prirodovedne uspechy 2023
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok