Dne 27. dubna se naše škola zúčastnila krajského kola 18. ročníku soutěže ENERSOL, které na rozdíl od předchozích ročníků z důvodu epidemiologické situace proběhlo formou online prezentací jednotlivých studentských projektů. Pořadatelé dokázali zajistit dokonalý online průběh soutěže. Ke slavnostní atmosféře pak přispěla i účast nejvyšších představitelů pražského školství – radního hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Mariany Čapkové a ředitelky Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Lenky Němcové.

V kategorii Enersol a inovace Bohumil Jiří Svoboda (5S) získal s projektem „Odpady v jaderné energetice“ druhé místo a postupuje do celostátního kola, které proběhne v září 2021. Gratulujeme!

Předmětová komise biologie a chemie by vás ráda informovala o tom, jak si letos vedli naši studenti v přírodovědných soutěžích. Všichni víme, že v době covidových opatření nebylo studium lehké. A o to víc si vážíme studentů, kteří si našli čas a energii věnovat se Biologické, Geologické a Chemické olympiádě, SOČ a dalším soutěžím. A můžeme se i pochlubit skvělými výsledky.

Všem moc gratulujeme a držíme palce do dalších kol 🙂.

Chemická olympiáda

Obvodní kolo kategorie D

1. David Šimáně
2. Jan Skácelík
3. Karel Matějovec
4. Thea Kubincová
5. Mikuláš Ladin
7. Theodor Ladin

Krajské kolo kategorie D

2. Mikuláš Ladin
3. Thea Kubincová
4. David Šimáně
7. Karel Matějovec

Geologická olympiáda

Obvodní kolo

2. Daniel Kašpárek + postup do krajského kola

SOČ

Krajské kolo

1. Marco Souza de Joode + postup do celostátního kola

Botanická soutěž

Krajské kolo

5. Jana Kinclová
9. Michaela Ronková

Přírodovědný klokan

Celostátní kolo

2. Matěj Šmíd
2. Eda Vlček

Enersol 2021

Krajské kolo

2. Bohumil Jiří Svoboda + postup do celostátního kola

Konstantin Samoylov (S7A) se se svojí prací Hospodářský cyklus a jeho vývoj v ČR umístil na skvělém sedmém místě ve druhém ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

„Jsem šťasten a zároveň překvapen, že se mi podařilo dobře umístit v této ekonomické soutěži. Chtěl bych moc poděkovat všem profesorům, hlavně na ekonomii, díky kterým jsem byl schopen práci vytvořit,“ vyjádřil se k udělení ceny.

Na základě svého umístění byl Konstantin přijat na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bez přijímací zkoušky a také získal významnou odměnu od Nadace DRFG.

Pokud to epidemiologická situace umožní, je slavnostní vyhlášení výsledků plánováno v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě.

Více o soutěži na https://nf.vse.cz/socd_sp/

I ve školním roce 2019/2020 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty nejrůznější soutěže – Biologickou olympiádu, Chemickou olympiádu, Geologickou olympiádu, Botanickou soutěž, Přírodovědného klokana, Středoškolskou odbornou činnost, soutěž Enersol a další.

Jako vše v tomto školním roce byly i soutěže poznamenány opatřeními v době rizika infekce Covid-19. Jsme rádi, že proběhla všechna školní a některá obvodní kola, a že se krajská kola konala alespoň distanční formou.

Opět se ukázalo, že máme pilné a chytré studenty se zájmem o přírodní vědy (někteří z nich jsou věrní přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu). Děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících, především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku, v přírodovědném klubu i na terénních výpravách a biologických kurzech. Se studenty jsme se snažili pracovat i online a co nejvíce je během přípravy na soutěže podporovat.

Pro SOČ a další soutěže získávají studenti zkušenosti a dovednosti při psaní ročníkových prací, které jsou zadávány v druhém ročníku vyššího gymnázia.

Hlavní úspěchy školního roku 2019/2020

Chemická olympiáda

V obvodním kole kategorie D jsme obsadili první tři místa.

Geologická olympiáda

První, druhé a třetí místo jsme získali v obvodním kole, v krajském kole byli dva úspěšní řešitelé.

Enersol 2019

Získali jsme druhé a šesté místo v krajském kole.

SOČ

V krajském kole jsme vybojovali první, třetí a deváté místo a v kole celostátním první místo.

Gratulujeme!

-šs-