Přijímací řízení 2021

Kritéria pro obor 79-41-K/41 Gymnázium

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 2 pololetních vysvědčení – tj. 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

(max. počet bodů: 2 × 5 bodů = 10 bodů)

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou uvedená vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 10 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Číst dál...

Přijímací řízení 2021

Kritéria pro obor 79-41-K/61 Gymnázium

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 2 vysvědčení – tj. 1. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy

(max. počet bodů: 2 × 5 bodů = 10 bodů)

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou uvedená vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 10 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Číst dál...

Přijímací řízení 2021

Kritéria pro obor 79-41-K/81 Gymnázium

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 2 vysvědčení – tj. 1. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy

(max. počet bodů: 2 × 5 bodů = 10 bodů)

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ zapsaných v rejstříku škol, budou uvedená vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 10 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Číst dál...