Nostrifikační zkoušky

Přihlášení k nostrifikačním zkouškám

  • Žadatel má povinnost kontaktovat školu uvedenou na usnesení MHMP nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního termínu nařízené zkoušky.
  • Pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP.
  • Žadatel musí uvést, zda bude využívat u zkoušky služeb tlumočníka.

Kontaktní osoby

PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy (ředitelna)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Helena Vrbenská, zástupkyně ředitelky (kancelář 014)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povinné dokumenty ke zkoušce

  • Originál usnesení MHMP
  • Doklad totožnosti

Omluvy z nostrifikační zkoušky

V případě, že se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce, na kterou jste přihlášeni, je nutné písemně se omluvit minimálně 24 hodin předem na email kontaktní osobě. V opačném případě termín zkoušky propadá.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována. V závažných případech má žadatel má možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP.

V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen „neprospěl“.

Forma zkoušení

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní nebo písemné podobě. Zkouška z matematiky probíhá pouze písemnou formou.

Zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si zajistí na vlastní náklady. (zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 3, zákon č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 332/2006 Sb.)

Využít tlumočníka může zkoušený pouze při ústní zkoušce.

Zkoušený může použít při zkoušce dvojjazyčný slovník v papírové, nikoli elektronické podobě, ne slovník výkladový.

Na základě rozhodnutí MHMP mají uchazeči pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky nelze udělovat.

Výsledek nostrifikační zkoušky

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován protokol. Protokol na MHMP doručí škola.

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám z předmětů

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok