Informace o ročníkové práci

Každý žák 2. ročníku a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia si vybere jedno z nabízených témat a zpracuje na toto téma ročníkovou práci dle pokynů pro zpracování.

Z ročníkové práce bude žák klasifikován ve druhém pololetí druhého ročníku.

Termíny

Vyhlášení témat: do 31. 8. 2018
Výběr tématu + přihlášení: do 30. 9. 2018
Seminář k ročníkové práci: září 2018

Odevzdání práce:
(v elektronické podobě)

do 31. 3. 2019

Pokyny ke zpracování ročníkové práce

Ročníkové práce (ve formátu pdf) odevzdejte pomocí aplikace Odevzdání ročníkové práce.

Svázanou ročníkovou práci v kroužkové vazbě odevzdejte ZŘŠ Tvrské (kanc. 014) do 29. března 2019 do 14:00 hod.

Témata ročníkových prací pro školní rok 2018/2019

Anglický jazyk 
Biologie 
Český jazyk 
Dějepis 
EVV 
Francouzský jazyk 
Fyzika 
Hudební výchova 
Chemie 
Ikt 
Matematika 
Německý jazyk 
OSZ 
Tělesná výchova 
Výtvarná výchova 
Zeměpis