Informace o ročníkové práci

Každý žák 2. ročníku a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia si vybere jedno z nabízených témat a zpracuje na toto téma ročníkovou práci dle pokynů pro zpracování.

Ročníková práce je práce odborná, student má mimo jiné prokázat schopnost práce s primární literaturou a ovládnutí citační normy.

Z ročníkové práce bude žák klasifikován ve druhém pololetí druhého ročníku.

Ohodnotí-li vedoucí práce RP nedostatečně, bude vypracován oponentský posudek učitelem určeným vedením školy. V případě, že se vedoucí práce neshodne s oponentem na hodnocení, rozhodne o konečné známce vedení školy. Oponentský posudek nebude vyžadován, bude-li RP ohodnocena nedostatečně z důvodu plagiátorství.

Termíny

Vyhlášení témat: do 31. 8. 2023
Výběr tématu + přihlášení: do 30. 9. 2023
Seminář k ročníkové práci: září 2023
Odevzdání práce v písemné podobě: do 3. 5. do 14:00 hod.
Odevzdání práce v elektronické podobě: do 30. 4. 2024, 23.59

Šablona ročníkové práce pro použití v programu MS Word (Windows/macOS)

Šablona ročníkové práce pro použití v programu LibreOffice Writer (Windows/macOS/Linux)

Šablona ročníkové práce pro zpracování v LaTeXu (Windows/macOS/Linux/online)

Ročníkové práce (ve formátu pdf) odevzdejte v systému Moodle

 

Témata ročníkových prací pro školní rok 2023/2024

Hodnocení ročníkových prací pro školní rok 2023/2024

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok