Nepedagogičtí zaměstnanci

Příjmení, jméno a titul

Merclová Marcela
Dlouhá Jana
Pleskotová Jana
Firma IUVO
Polák Miroslav, Ing.
Jerie Ladislav
Hykešová Věra
Neumannová Irena

Funkce

sekretářka
hospodářka
admin. prac.
účetní
mzdový účetní
školník
vedoucí jídelny
knihovnice
vrátnice

Míst.

013
015
015
015
015
-
040
405
022

Mail

*
*

*

Telefon

233 089 7+
233 089 7+
233 089 7+
233 089 7+
233 089 7+
233 089 7+
233 089 7 +
233 089 7+
233 089 7+

Lin.

34
36
36
36
36
55
53
52
54Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).