ERDF

logo1 logo2  logo3

Projekt Revitalizace sportovního areálu

Gymnázium Nad Štolou podepsalo 29. 10. 2008 s Hlavním městem Prahou Smlouvu o financování projektu „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“, kterému byla přiznána podpora z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizace projektu bude trvat od listopadu 2008 do února 2011. Během této doby bude kompletně zrekonstruován a zrevitalizován sportovní areál Gymnázia nacházející se na okraji Letenské pláně, který je již několik let v havarijním stavu a nemůže být proto využíván.

V areálu vznikne 15 nových sportovišť:

 • běžecký ovál s umělým povrchem o délce 300m,
 • hřiště na odbíjenou,
 • sektor pro skok vysoký,
 • hřiště na fotbal s umělým trávníkem,
 • dvě hřiště na tenis nebo košíkovou,
 • hřiště na plážový volejbal,
 • umělá lezecká stěna,
 • dva stolní tenisy,
 • dvě petanquová hřiště,
 • šplhací souprava,
 • sektor pro vrh koulí,
 • rovinka zakončená doskočištěm pro skok daleký a trojskok.

Areál bude po otevření v provozu sezónně od dubna do října. Sloužit bude Gymnáziu Nad Štolou pro hodiny tělesné výchovy, mimo tuto dobu bude volně přístupný veřejnosti.

hrist099
Druh finanční pomoci Výše finanční pomoci (v Kč) Podíl na celkových
způsobilých výdajích (v %)
CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 19 149 414,75  
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, z toho: 14 227 871,15 100
Dotace ze státního rozpočtu - podíl ERDF 12 093 690,48 85
Příspěvek z národních veřejných zdrojů, z toho 2 134 180,67 15
ze státního rozpočtu 1 067 090,33 7,5
z rozpočtu HMP 1 067 090,33 7,5

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok