Inspekce - říjen 2008

Ve dnech 20. - 22. 10. 2008 proběhla na Gymnáziu Nad Štolou inspekce.

Celkové hodnocení školy:

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání a to na nadstandardní úrovni.
Škola účelně využívá svěřené zdroje a prostředky.
Příkladem dobré praxe je zajištění bezpečnosti žáků standardním způsobem.
Realizované ŠVP školy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a příslušného RVP.
Škola rozvíjí osobnost žáků na požadované úrovni, v cizích jazycích a v přírodovědných předmětech nadstandardně.

Plné znění inspekční zprávy (čj. ČŠI-874/08-01).

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok