Comenius - Projekty partnerství škol Mezinárodní biologický projekt

Logo NAEP

Ve školním roce 2009/10 a 2010/11 se Gymnázium Nad Štolou účastnilo mezinárodního studentského projektu. Projekt byl součástí „Programu celoživotního učení“ zajišťovaného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy – Comenius. Zmíněná agentura rozhodla o poskytnutí grantu naší i partnerským školám. Jednalo se o příspěvek na financování nákladů akce.

Projekt byl veden pod názvem „Evropské ekosystémy – biodiverzita a vývoj“. V každém školním roce se ho zúčastnil 14ti členný tým studentů našeho gymnázia ve věku 14 – 15 let. Byl zaměřen na rozšíření výuky biologie a především řešení ekologických problémů. Našimi partnerskými školami byly německé a francouzské školy gymnaziálního typu – Musterschule Frankfurt a Lycee Saint Exupery, Parentis-en-Born. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina, ve které byly vedeny i diskuse, výstupy a prezentace výsledků.

První květnový týden (1. - 8. 5.) roku 2010 nás navštívila skupina studentů naší partnerské školy z Frankfurtu. Naši a němečtí studenti pracovali v koedukovaných skupinách na praktických a teoretických ekologicky zaměřených úkolech. Předmětem zkoumání námi připravovaných programů jsou rostlinné a živočišné biotopy okolí Prahy. Zabýváme se především působením civilizačních faktorů na jejich stav a utváření. Absolvovali jsme společný program v Prokopském údolí a Dolních Počernicích.

První červnový týden (29. 5. - 5. 6.) téhož roku navštívili naši studenti partnerskou školu ve francouzském Parentisu. Náplní jejich programu bylo zkoumání biologické diverzity a ekologie části pobřežního pásma a studium struktury, změn a způsobu přetváření přilehlých písečných dun.

V září (11. - 19. 9.) roku 2010 odcestovala druhá pracovní skupina našich studentů do Frankfurtu. Zde byl program zaměřen na studium přirozeného osídlování areálu opuštěného letiště rostlinnými a živočišnými druhy.

Náš dvouletý projekt ukončila v květnu (30. 4. - 7. 5.) roku 2011 návštěva a pracovní program francouzských studentů v Praze. Náplň pracovního týdne byla obdobná jako při návštěvě skupiny německých studentů. Byla přizpůsobena nepříliš příznivému počasí.

Součástí výměnných pobytů byl nejen společný pracovní program, ale také společné kulturní a sportovní odpočinkové aktivity.

Věříme, že projekt byl pro naše žáky velkým přínosem. Rozšířili si své znalosti z biologie, seznámili se s ekologickými problémy i způsoby jejich řešení u nás i v partnerských městech a zemích. Studenti obohatili svou angličtinu o odborné biologické termíny a zdokonalili svou komunikaci. Byli seznámeni se studijním prostředím, metodami a postupy práce na partnerských školách. Poznali také život v hostitelských rodinách a mnozí navázali i nová mezinárodní přátelství.

Za zdárný průběh projektu odpovídali

Mgr. Marie Satrapová, vyučující biologie
Mgr. Markéta Bartošová, vyučující anglického jazyka
i naši zahraniční kolegové

Dokumentace projektu


Logo Comenius

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok