Provozní řád sportovního areálu

I. Úvod:

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Hřiště s umělou trávou A slouží především pro malou kopanou, hřiště B pro volejbal, basketbal, házenou…
Přístup na travnaté hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez špuntů.

II. Provozní doba:

Hřiště je využíváno od března do června, od září do října následovně:
pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hod. výuka tělesné výchovy
(pro veřejnost od jara 2011)
V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.

III. Povinnosti uživatelů školního hřiště:

 • řídit se pokyny správce, při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii
 • vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi
 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis, beachvolejbal, nohejbal, házená)
 • vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném stavu a kompletní na vyhrazené místo
 • závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.

IV. V areálu je zakázáno:

 • kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky
 • jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou
 • vodit do areálu jakákoli zvířata
 • ničit zařízení hřiště
 • odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu
 • provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost
 • vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu mimo plochy k tomu určené.

V. Ostatní:

 • každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví
 • každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši
 • provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu a WC v areálu hřiště
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.

1. 9. 2010

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok