Provozní řád herny stolního tenisu Gymnázia Nad Štolou

  1. Herna stolního tenisu je umístěna v místnosti S 0113.

  2. Pálky a míčky se vydávají v kanceláři 015. Student, který si pálky a míčky půjčí, nechá v kanceláři svůj omluvný list či žákovskou knížku. Po řádném odevzdání zapůjčeného majetku mu budou vráceny.

  3. V kanceláři 015 je vedena evidence výpůjček v herně.

  4. Pokud si studenti chtějí zahrát vlastními pálkami a míčkem, oznámí v kanceláři 015 dobu, kdy budou v herně stolního tenisu.

  5. Do herny mají přístup pouze studenti ve volných a odpadlých hodinách. Provoz herny končí v 17:30 hod.

  6. Studenti jsou povinni v herně dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

  7. Studenti v herně používají pouze sportovní obuv (s podrážkou, která neznečišťuje linoleum).

  8. Studenti jsou povinni v herně udržovat pořádek a chránit majetek školy. Jakékoli poškození majetku v herně uhradí studenti, kteří si ji po uvedený čas zapůjčili.

  9. Po odchodu z herny studenti zhasnou světla a zkontrolují, zda­‑li jsou zavřená okna.

Tento Provozní řád je platný od 1. 2. 2016

V Praze dne 28. 1. 2016

PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok