Školní psycholog

PhDr. Jitka Tůmová
Kancelář 007b
Telefon: 233 089 731, 233 089 739
e-mail: psycholog(z)gymstola.cz

Konzultační hodiny 2020/2021:

Pondělí 12.45–16.10
Středa 10.45–11.45
Čtvrtek 14.30–16.10
Pátek 11.45–13.30

Po dohodě i v jiném termínu.

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).

Kompetence

- individuální konzultace se studenty a rodiči

- konzultace s třídními učiteli a ostatními pedagogy

- evidence studentů se specifickými poruchami učení (s ohledem na individuální problémy studenta psycholog seznámí vyučující s vhodnými pedagogickými postupy, formami práce, prověřování a hodnocení studenta)

- intervence ve třídách se špatným sociálním zázemím

- řešení problémů šikany ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence

- řešení problémů týkajících se závislostí ve škole ve spolupráci s metodikem prevence

- řešení závažných problémů v chování žáků ve spolupráci s výchovným poradcem (absence, záškoláctví apod.)