Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky jsou písemné zkoušky konané formou didaktických testů, které skládají žáci třetích ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia na konci školního roku. Každý žák bude konat zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zkoušky svým obsahem a formou připravují studenty na maturitní zkoušku. Výsledky testů jsou započítány do klasifikace se stejnou vahou jako čtvrtletní práce.

Testy probíhají v době konání ústních maturitních zkoušek, žáci těchto tříd mají dopoledne v den konání zkoušek volno.

Pro školní rok 2023/2024 jsou termíny následující:

  • po 20. 5. 2024 - český jazyk
  • út  21. 5. 2024 - matematika

 Náhradní termín:

    2. 9. 2024 - český jazyk od 10:30hod. a 3. 9. 2024 - matematika od 8:00 hod.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok