Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky jsou písemné zkoušky konané formou didaktických testů, které skládají žáci třetích ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia na konci školního roku. Každý žák bude konat zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zkoušky svým obsahem a formou připravují studenty na maturitní zkoušku. Výsledky testů jsou započítány do klasifikace se stejnou vahou jako čtvrtletní práce.

Testy probíhají v době konání ústních maturitních zkoušek, vždy od 13:00 hod. Žáci těchto tříd budou mít dopoledne v den konání volno.

Pro školní rok 2020/2021 jsou termíny následující:

  • út 18. 5. 2021 - matematika
  • st 19. 5. 2021 - český jazyk