Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky

Ročníkové zkoušky jsou písemné zkoušky konané formou didaktických testů, které skládají žáci třetích ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia na konci školního roku. Každý žák bude konat zkoušku z českého jazyka a matematiky. Zkoušky svým obsahem a formou připravují studenty na maturitní zkoušku. Výsledky testů jsou započítány do klasifikace se stejnou vahou jako čtvrtletní práce.

Testy probíhají v době konání ústních maturitních zkoušek, žáci těchto tříd budou mít dopoledne v den konání volno.

Pro školní rok 2018/2019 jsou termíny následující:

  • čt 16. 5. 2019 - český jazyk
  • pá 17. 5. 2019 - matematika