Členové školské rady

Za zřizovatele: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Mgr. Hana Šišková - místopředseda
Za pedagogický sbor: Ing. Hana Kačerová
Mgr. Dana Bimková- předseda
Za zákonné zástupce žáků
a zletilé studenty:
Lenka Haisová