Klima školy – rodiče duben 2022

Sběr dat: Dne 12. dubna 2022 v rámci třídních schůzek

Respondenti: 621 rodičů žáků GNŠ

Cílem šetření bylo zjistit názory rodičů na školu, na kvalitu výuky a na atmosféru ve škole. Šetření proběhlo dotazníkovou formou, kdy byly respondentům položeny 3 otázky a zároveň jim byly nabídnuty čtyři možné odpovědi: rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – rozhodně ne. V anketě byl dán prostor i pro vyjádření otevřeného názoru. Odpovědi byly zpracovány procentuálně a graficky. Je potěšitelné, že na všechny tři otázky převažovaly kladné odpovědi.

1. Doporučili byste Gymnázium Nad Štolou svým známým/příbuzným?

Graf 1
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
61,19 % 35,91 % 2,74 % 0,16 %

2. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky na Gymnáziu Nad Štolou?

Graf 2
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
37,04 % 60,39 % 2,42 % 0,16 %

3. Jak jste spokojeni s atmosférou školy?

Graf 3
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
48,79 % 48,31 % 2,74 % 0,16 %
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok