Významné úspěchy ve fyzikálních soutěžích

Student Marco Souza de Joode (třída S6B) každoročně dosahuje několika významných úspěchů v mimoškolní činnosti v přírodovědných předmětech.

Ve školním roce 2017/2018 ve své kategorii CD (pro první a druhé ročníky středních škol) obsadil v celorepublikovém finále 2. místo. To se uskutečnilo v březnu 2018 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. V nejvyšší kategorii, a to v kategorii AB (pro třetí a čtvrté ročníky), obsadil v celorepublikovém finále 7. místo a zaručil si tak postup na soustředění v Estonsku.

Ve školním roce 2018/2019 získal za svojí odbornou práci s názvem CzeV681 Cyg: určení vlastností pulzující hvězdy typu δ Sct cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2019. V této práci se zabýval měřením některých fotometrických veličin a jiných vlastností této hvězdy. Marco dokázal z naměřených a spočítaných dat určit například poloměr, hmotnost, teplotu, zářivý výkon a vzdálenost této hvězdy od Země. Měření proběhlo ve hvězdárnách v Úpici a v Ondřejově.

Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i jeho nemalé úspěchy v astronomické olympiádě. Ve dnech 6. až 14. října 2018 proběhlo ve městě Kolombo na Srí Lance mezinárodní kolo astronomické olympiády (International Astronomy Olympiad), kde Marco získal stříbrnou medaili. Je důležité poznamenat, že úlohy v tomto kole značně převyšují znalosti z astrofyziky, které můžou žáci nabýt na střední škole, přičemž musí student užívat i vysokoškolský matematický aparát. Tím ale jeho úspěchy zdaleka nekončí. V International Workshop for Astronomy Olympiad získal ocenění Nejlepší pozorovatel. Se svojí prací V335 Ser: určení vlastností spektroskopické dvojhvězdy vyhrál 1. místo 41. ročníku celostátní přehlídky SOČ.

Marco