Významné úspěchy ve fyzikálních soutěžích

Student Marco Souza de Joode (třída S7B) každoročně dosahuje nemalý počet významných úspěchů v mimoškolní činnosti v přírodovědných předmětech a ani tento rok tomu nebylo jinak.

Se svojí odbornou práci s názvem Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody postoupil do krajského kola SOČ, kde obsadil první místo a postoupil tak do kola celostátního. Marco se v této práci zabýval hlavně možnostmi určení tvaru asteroidů s využitím světelných křivek. V práci Marco využívá matematický aparát a znalosti z fyziky, které značně převyšují úroveň učiva střední školy a dle našeho názoru je práce srovnatelná s bakalářskými pracemi obhájenými na MFF UK.

Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i úspěchy v astronomické olympiádě. V mezinárodním kole astronomické olympiády pro rok 2019 získal stříbrnou medaili. Soutěž se konala v Maďarsku, kde si Marco vysloužil také titul „jeden z deseti nejlepších pozorovatelů“. Tím ale jeho zájem o astrofyziku zdaleka nekončí. Svoje znalosti a praktické dovednosti z této oblasti rozšiřuje v astronomickém kurzu pořádaném pražskou Hvězdárnou a planetáriem, kde studuje již druhým rokem. Je také součástí skupiny CCD pozorovatelů proměnných hvězd na Petřínské hvězdárně, kde současně vede otevřený seminář s historicko-filozoficko-astronomickou tematikou. Jeho celkový zájem o všechno „co se fyziky týče“ potvrzuje i to, že je spoluorganizátorem korespondenčního semináře Výfuk pořádaného Matematicko-fyzikální fakultou, kam přispívá svými vlastními fyzikálními úlohami určenými pro žáky základních a středních škol.

V astronomické olympiádě pro rok 2020 postoupil do celostátního kola, které se mělo původně konat v Kolumbii, avšak bylo kvůli opatření vlády spojeným s COVID-19 přesunuto na neurčito.

Ve školním roce 2017/2018 ve své kategorii CD (pro první a druhé ročníky středních škol) obsadil v celorepublikovém finále 2. místo. To se uskutečnilo v březnu 2018 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. V nejvyšší kategorii, a to v kategorii AB (pro třetí a čtvrté ročníky), obsadil v celorepublikovém finále 7. místo a zaručil si tak postup na soustředění v Estonsku.

Ve školním roce 2018/2019 získal za svojí odbornou práci s názvem CzeV681 Cyg: určení vlastností pulzující hvězdy typu δ Sct cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2019. V této práci se zabýval měřením některých fotometrických veličin a jiných vlastností této hvězdy. Marco dokázal z naměřených a spočítaných dat určit například poloměr, hmotnost, teplotu, zářivý výkon a vzdálenost této hvězdy od Země. Měření proběhlo ve hvězdárnách v Úpici a v Ondřejově.

Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i jeho nemalé úspěchy v astronomické olympiádě. Ve dnech 6. až 14. října 2018 proběhlo ve městě Kolombo na Srí Lance mezinárodní kolo astronomické olympiády (International Astronomy Olympiad), kde Marco získal stříbrnou medaili. Je důležité poznamenat, že úlohy v tomto kole značně převyšují znalosti z astrofyziky, které můžou žáci nabýt na střední škole, přičemž musí student užívat i vysokoškolský matematický aparát. Tím ale jeho úspěchy zdaleka nekončí. V International Workshop for Astronomy Olympiad získal ocenění Nejlepší pozorovatel. Se svojí prací V335 Ser: určení vlastností spektroskopické dvojhvězdy vyhrál 1. místo 41. ročníku celostátní přehlídky SOČ.

Marco

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok