Natoč svobodu – velký úspěch studentek francouzštiny ze S6B

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nedávno vyhlásila soutěž s názvem Natoč svobodu. Zadání znělo jasně: Natočte krátké video na téma „Svoboda a co to pro vás znamená“ v jakémkoli cizím jazyce. Když nám paní profesorka Tesařová navrhla, aby se někdo se třídy do soutěže zapojil, my tři studentky sexty jsme se rozhodly zapojit. Bylo skvělé, že jsme nebyly omezovány téměř žádnými příkazy nebo zákazy, pořadatelé dovolili prakticky vše a fantazii se meze rozhodně nekladly. Natočily jsme proto krátké video ve francouzštině, kde několik studentů uvažuje nad tím, co pro ně znamená svoboda, a jejich myšlenky jsou vyjádřeny pomocí modelínových animací.

K našemu milému překvapení jsme byly pozvány na přehlídku vítězných filmů, kde se měl zvolit ten úplně nejlepší snímek ze všech. Přehlídka se konala 7. 11. 2019 na Fakultě sociálních věd UK. Moc jsme nevěděly, co máme čekat, a proto nás udivilo velmi mile, ale zároveň seriózně působící prostředí. Nejprve jsme všichni dostali desky s programem a hodnocením našich videí odbornou porotou. Náš film byl poměrně kladně hodnocen hlavně z hlediska jazykových prostředků, výslovnosti a nápadu s modelínovou animací. Video také jako jediné nebylo anglicky. Poté se konala beseda s cizinci, kteří dlouhodobě žijí v České republice. Celá beseda byla opravdu zajímavá, probíraly se první zážitky cizinců v Česku, svoboda dnes, politika a atmosféra před a po revoluci. Všichni hovořící lidé byli velmi vzdělaní a mluvili moc hezkou češtinou.

Následovalo promítání filmů, po zhlédnutí snímků přišel čas vyhodnocení. Cenu publika vyhrálo dobře sestříhané video se záběry z revoluce, my jsme se umístily na druhém místě. Dále se vyhlašovala cena odborné poroty… a vyhrály jsme! Vážně jsme to nečekaly, tudíž radost byla snad ještě větší. Dostaly jsme pěkné ceny, například knihy – zjednodušenou četbu – ve francouzštině, které věnujeme kabinetu francouzštiny. Celkově náš film dopadl ze všech nejlépe.

Hladem zúčastnění rozhodně netrpěli, po celou dobu bylo v sále připraveno občerstvení a v době oběda všichni dostali skvělé sendviče. Po tomto dobrém jídle jsme se přesunuli na rektorát Univerzity Karlovy, kde celá akce pokračovala.

Odpolední program tvořily dva workshopy. První se jmenoval „Workshop se Stužákem“, což byla skupinová práce, ve které studenti posuzovali různé faktory, které vedly k sametové revoluci, a snažili se argumentací přesvědčit ostatní skupiny, že zrovna ty jejich faktory hrály největší roli. Druhým byla návštěva Katedry mediálních studií UK. Prohlédli jsme si televizní a rozhlasové studio, kde jsme si dokonce natočili naše vlastní vysílání. Stát za kamerou nebo před kamerou byla vskutku zajímavá zkušenost. Nakonec jsme byli zavedeni do jakési počítačové místnosti, kde se studenti učí stříhat a editovat své výtvory, což jsme si také všichni vyzkoušeli. Workshop mě osobně velmi zaujal a myslím, že jednoho dne při zvažování směru mých budoucích studií možná připadne v úvahu tento obor.

Celkově pro nás akce byla velmi přínosná, lidé z univerzity vše skvěle zorganizovali a program nebyl ani trošku nudný. Všechny tři bychom chtěly paní profesorce poděkovat za přihlášení do soutěže.

Markéta Prošková (S6B)

Naše video

Video vytvořily: Veronika Antonová, Markéta Prošková a Anna Turnerová

Dále pomohli: Filip Mík a Martin Lédl

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok