Úspěchy v matematických soutěžích ve školním roce 2022/2023

Pišqworky

jsou týmová soutěž pro všechny středoškoláky a žáky druhého stupně v oblíbené strategické hře piškvorky. Hlavním cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zdravou soutěživost a podpořit jejich sebevědomí, logické uvažování i týmového ducha.

Celkem se Pišqworek zúčastnilo 62 žáků naší školy. Z tohoto počtu vzniklo celkem pět týmů, které se zúčastnily oblastního kola, tři pětičlenné týmy z vyššího gymnázia a dva tříčlenné týmy z nižšího gymnázia. Do krajského kola postoupil z každé kategorie jeden tým. (VG – Simon Olsen, Šimon Pasler, Daniel Petránek, Matouš Janda, Petr Valeš, NG – Filip Kunst, Matyáš Račák/Petr Šíma, Šimon Trávníček)

pisqworky 1
pisqworky 2

Pythagoriáda

je matematická soutěž určená pro žáky nižšího gymnázia. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku. Proto úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií.

Celkem se soutěže zúčastnilo 282 žáků naší školy. Ve všech kategoriích naši žáci, jako každý rok, obsadili v okresním kole přední místa. (Prima – Tomáš Skácelík, Jindřich Češka, Viliam Brixi, Denis Utkin; sekunda – Štěpán Sikora, Lukáš Přibyl, Tyge Matthews, kvarty – Karla Čerychová, Adam Čech)

Česká lingvistická olympiáda

Jedná se o soutěž, která je každý rok vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Žáci středních škol řeší lingvisticky orientované úlohy, kde se objevují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. Soutěž spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků, z nichž pět postoupilo do regionálního kola. Karel Matějovec, jako úspěšný řešitel, pokračoval v ústředním kole. Ve velké konkurenci obsadil v celkovém pořadí krásné 35. místo.

Mathing

V letošní školním roce jsme se poprvé zúčastnili Internetové matematické soutěže Mathing. Soutěží se v sedmičlenných týmech středoškoláků. Týmy řeší v daném časovém limitu (120 minut) deset rozmanitých matematických úloh různé náročnosti a mohou mít k dispozici libovolnou literaturu a internet. Hodnotí se i postup řešení.

Soutěže se za naši školu zúčastnilo 5 sedmičlenných týmů. Z celkového počtu 221 týmů se náš nejlepší tým umístil na 32. místě. (Tým byl ve složení: Veronika Staňková, David Kriegler, Alex Forejt, Eliáš Černý, Tomáš Suchan, Jan Otakar Píša, Karel Matějovec.)

mathing

MaSo

je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce.

Podzimního kola, které se konalo v budově IMPAKT Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnilo 8 našich žáků, kteří vytvořili 2 týmy. Celkově se Masa zúčastnilo po celé ČR 254 týmů.

Na celkovém 107. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci z obou sekund Veronika Kunová, Karolína Vašků, Štěpán Sikora a Jan Štěrba.

Na celkovém 115. místě se umístil tým, ve kterém byli žáci Kateřina Kvítková, Tereza Rudolská, Theodor Ladin a Štěpán Žák.

maso 1
maso 2

Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pracuje s reálnými příklady ze života.

V letošním roce se školního kola matematické soutěže Pangea zúčastnilo rekordních 73 038 žáků z celé ČR. Do finálového kola, které se konalo před letními prázdninami v Nové budově Národního muzea, každoročně postupuje vždy nejlepší řešitel z každého kraje v České republice a poté republikově nejlepší účastníci nezávisle na krajské příslušnosti (max. 46 soutěžících z každé kategorie).

Do finálových bojů letos zasáhlo pět našich studentů. Nejlepšího výsledku dosáhl Max Hozda, který obsadil vynikající 5. místo v kategorii 8. ročník (v jeho kategorii se celkově zapojilo 12 204 žáků 8. ročníků a odpovídajících studentů víceletých gymnázií). Jáchym Svoboda obsadil krásné 19. místo v kategorii 6. ročník (celkem se z celé republiky této kategorie zúčastnilo 12 618 žáků). Do kategorie 9. ročníků se ve školním kole celkem zapojilo 10 978 žáků, naši finalisté v této kategorii byli Jan Klimpl, Amelie Anna Figallová a Sebastian Jošt, kteří obsadili po řadě 25. až 27. příčku.

pangea 1
pangea 2

Logická olympiáda

Tato soutěž je pořádána Mensou České republiky a je založena na logických úlohách. V kategorii B (nižší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 16 našich žáků. Veronika Kunová postoupila do krajského kola. V kategorii C (vyšší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 12 žáků.

Pikomat

je celoroční korespondenční seminář především pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Seminář organizují studenti MFF UK. Náš žák Štěpán Sikora se umístil ve své kategorii 7. tříd (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) na prvním místě. V celkovém pořadí se umístil na fantastickém 5. místě. Součástí semináře je i jarní a podzimní soustředění a tábor, kterých se Štěpán pravidelně účastní.

Všem, kteří se zapojují do matematických soutěží, gratulujeme a děkujeme.

pikomat

B. Olejníková

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok