24 hodin s FF UK

V září 2018 se mi od profesorky Ivany Maršálkové do rukou dostaly informace o odborné stáži na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 24 hodin s FF UK 2018. Tato mě zaujala především proto, že si stále nejsem jistá, kde bych chtěla po maturitě dále studovat. Při rozhodování, na kterou katedru (nebo ústav) se půjdu podívat, jsem chvíli tápala, ale nakonec mě nejvíce zaujal Ústav filozofie a religionistiky, který má hlavní sídlo na náměstí Jana Palacha. Zaměřuje se na studium filozofického myšlení v historických a systematických souvislostech. V rámci filozofie se tím pádem dozvíte vše o politické filozofii, logice, etice a dalších. Mimo jiné výuka zahrnuje i bádání po kořenech filozofie ve starověkém Řecku a jiných kulturách. V religionistickém odvětví se můžete zabývat obecnou reflexí náboženství z pohledu antropologie a sociologie, poté můžete navštěvovat především přednášky o základech různých náboženství. Protože obě odvětví spadají pod jeden ústav, významně se prolínají, jde hlavně o filozofii náboženství a religionistiku z pohledu filozofie.

Vše se zrealizovalo v prosinci 2018. Já jsem byla na Ústavu filozofie a religionistiky, a to ještě s dalšími dvěma studenty. Po krátké úvodní přednášce o tom, jak bude naše stáž na fakultě vypadat, jsem byla plná nadšení a hned druhý den jsem se vydala na přednášku filozofie ve společenském základu, která se obecně považuje za nejjednodušší, zvlášť pro laiky. Tématem byla Filosofie antického náboženství, na kterou jsem posléze šla ještě několikrát. Přednášející hovořila o Plotínovi, antickém filozofovi a následovníkovi Platóna. Dále mě zaujaly přednášky na téma Judaismus. Ty mi připadaly na první pohled daleko pochopitelnější než třeba Náboženství Etrusků (o kterém já nevím zhola nic). Jednou jsem šla na přednášku Psychologie náboženství a na jednu přednášku v angličtině, která pro mě byla z jazykového hlediska poměrně náročná.

Hodně mě překvapilo, že program byl daleko velice volný a nikdo nekontroloval, zdali jste tam opravdu byli 24 hodin. Ono to dávalo smysl, když jsem se dozvěděla, že na přednáškách (nikoliv na seminářích) nikdo nekontroluje, kolik tam je lidí a jestli vůbec na UK studují. Prostě a jednoduše tam může přijít kdokoliv, kdo má zájem. Rozhodně bych doporučila stáž každému, kdo váhá, jestli se má na FF UK hlásit. Mohlo by to značně pomoci. Já rozhodnuta stále ještě nejsem, nicméně jsem si to velmi užila a považuji čas, který jsem tam strávila, za velmi dobře využitý. Uvažuji o tom, že příští rok, bude-li tato možnost, půjdu na fakultu znovu.

Barbora Rakovská, S6B

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok