Biologický kurz 2019

V termínu od 4. do 8. 9. 2019 se konal opět biologický kurz Gymnázia Nad Štolou. Jako místo konání kurzu jsme letos vybrali údolí řeky Střely na severním Plzeňsku, konkrétně tábor Střela nedaleko obce Mladotice. Krátce po příjezdu mohl začít program, tradičně rozdělený do několika bloků. Zájemci se tak mohli blíže seznámit (přímo v terénu) např. s botanikou, entomologií, ornitologií, hydrobiologií, či srovnávací anatomií. Výuku zajišťovali kromě pedagogů gymnázia také externisté z vysokých škol. Kromě tradičních účastníků (ornitolog Petr Veselý z PřF JČU, botanička Romana Bartošová z PřF UK, entomologové Tomáš Jor a Šimon Zeman z PřF UK, lékařka Bětka Ondrejková a molekulární bioložka Eliška Kobercová) náš program letos obohatili i mezinárodně uznávaní odborníci z PřF UK, konkrétně parazitolog doc. Jan Votýpka a hydrolog prof. Bohumír Janský.

Prvně jmenovaný během svého téměř dvoudenního programu vysvětlil a názorně ukázal, proč je důležité studovat parazity, jak vypadá odchyt a vyšetření hostitelů přímo v terénu, a řadu dalších zajímavostí, vše za přímé asistence našich studentů. Jako třešnička na dortu pak byla večerní přednáška s projekcí o výzkumech českých parazitologů a veterinářů v pralesích odlehlé Středoafrické republiky.

Pan profesor Janský nám pak představil místní přírodní unikát – Odlezelské (Mladotické) jezero, které je jediné sesuvem hrazené jezero ve střední Evropě. Čtvrté největší jezero v ČR (4,53 ha), jež vzniklo po rekordních srážkách v noci z 27. na 28. května 1872 obřím sesuvem a následným přehrazením Mladotického potoka, je unikátní přírodní laboratoří. Během celodenního výletu jsme s panem profesorem toto jezero navštívili a mohli si poslechnout jeho zasvěcený výklad, nejen o historii a výzkumu samotného jezera, ale i o problematice sucha a nevhodném zemědělském hospodaření v české krajině, což je téma velmi aktuální. Další z „netradičních“ externistů byl zoolog David Fisher z Hornického muzea v Příbrami, s nímž jsme podnikli ichtyologický průzkum řeky Střely a ukázali studentům, že odlov (nebo spíše odchyt) ryb pomocí elektrického agregátu je za určitých podmínek, pokud je vykonáván odborně, velmi efektivní a humánní metoda průzkumu rybích společenstev. Do programu biokurzu se zapojily také naše bývalé studentky Kateřina Černá, Apolena Zounarová a Renata Ottová.

Studenti však nebyli pouze posluchači a pozorovateli vyučujících a externistů, ale sami realizovali řadu badatelských úkolů a menších projektů, mimo jiné např. divadelní ztvárnění poměrně složitých buněčných a molekulárních dějů, určování pobytových stop zvířat v terénu, nebo sami diskutovali na téma ochrany přírody v ČR. Nechyběl ani tradiční kurz první pomoci.

A nebyla by to akce Gymnázia Nad Štolou, kdyby nedošlo na oblíbený gastronomický rychlokurz, jehož tématem byla tentokrát zvěřina. Studenti opět prokázali svou šikovnost, když s nadšením asistovali při přípravě trhané kýty z jelena siky s bramborovou kaší.

Závěrem je třeba vyjádřit velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu biokurzu, i studentům samotným za jejich perfektní přístup k náplni celého kurzu.

Z. Lerch

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok