Ohlédnutí za projektem Jak se stal člověk člověkem

evolution nowadays
Zdroj: littlefun.org

Cílem projektu bylo získat představu o platnosti či neplatnosti zjednodušeného schématu vývoje člověka, který se traduje a objevuje při zadání klíčových slov evoluce člověka. S naším pátráním jsme začali v Hrdličkově muzeu, kde jsme se zúčastnili workshopu Evoluce člověka – Cesty lidí a zahráli si hru Sága rodu Homo. Na chvíli jsme se stali terénními paleoantropology a cestovali po světových nalezištích homininů, kde jsme se stali více či méně zdatnými nálezci kosterních pozůstatků.

Po krátké pauze jsme se přesunuli do Chlupáčova muzea, kde jsme se ještě hlouběji ponořili do historie vzniku a vývoje života na Zemi. Druhý den jsme se díky velmi pěkně vymyšlené trase, kterou vymyslela paní profesorka Ježková, pohybovali po dně prvohorního moře. Začali jsme v Řeporyjích a skončili v Nových Butovicích. Stratigrafie, radiometrické datování, fosílie, vůdčí fosílie, čeřinky, stratotyp, graptolit, lobolit – slova ze sešitů byla najednou jasnější, hmatatelnější. Kladívka, ať už geologická nebo běžná, přišla opakovaně ke slovu. Samozřejmě jsme kutali pouze v suti, přesto se nám několik pěkných nálezů podařilo. Mohli jsme si tak udělat lepší představu o práci paleontologů. A díky tomu dokážeme správně rozlousknout počáteční otázku: Které z těchto schémat lépe vystihuje vývoj člověka?

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok