Informace k testování a odjezdu na úvodní soustředění „Vítejte“

Sraz všech účastníků kurzu se uskuteční ve středu 25. 8. v 8.00 hod v budově Gymnázia Nad Štolou, Nad Štolou 1/1510, Praha 7.

Zde budou účastníci také otestováni.

Testování se nebude týkat osob, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Toto vše je potřeba doložit potvrzením, které se bude předkládat ve středu 25. 8. 2021 v budově školy.

Po ukončení testování se účastníci vydají z budovy školy směrem na Hlavní nádraží, kde pojedeme vlakem v 10.01 směrem Senohraby.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok