Emauzy 2023

Dne 13. prosince 2023 se uskutečnil náš již tradiční Vánoční koncert v Emauzích. Vystupující se připravovali necelé dva měsíce. Repertoár vybrala a nacvičení organizovala paní profesorka Hanka Nápravníková. Měla s námi velkou trpělivost. Uskutečnila se spousta zkoušek a celé naše snažení vyvrcholilo ve středu 13. 12. odpoledne a večer v Emauzském klášteře.

Při obou koncertech vládla velmi příjemná adventní atmosféra. Diváci, složení z našich rodin, kantorů a spolužáků, si mohli užít nejen vánoční písně, ale také sóla z různých hudebních žánrů a muzikálový mix. Studenti byli odměněni mohutným a dlouhým potleskem. Obecenstvu se taktéž líbilo vystoupení učitelského sboru a několik písní v podání školního pěveckého sboru Cantus Infirmus. Vybraná částka za prodej lístků činila 47 000 Kč a byla věnována Jakubovi Větrovskému na neurorehabilitace. Dík patří také profesorce Kreuzziegerové za pomoc s organizací celé akce.

Jak diváci, tak účinkující si oba koncerty užili a bylo krásné si tímto nevšedním večerem zpestřit předvánoční dobu.

Koncert sboru Cantus Infirmus

Školní pěvecký sbor Cantus Infirmus pod taktovkou Filipa Dvořáka letos pořádal svůj první vánoční koncert. V pondělí 11. prosince 2023 se uskutečnil v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně. I přes velkou zimu byly zaplněny všechny lavice tohoto krásného místa. K slyšení byl kánon Dona nobis pacem od W. A. Mozarta, dále české, ne tak známé koledy, jako např. Tato noc přesvatá a Vůl, osel šedý. Diváci si ale také mohli užít pásmo čtyřhlasových lidových písní, po kterém následovala kratší pauza. Ke konci zazněla známá vánoční píseň Chtíc, aby spal a do nádherných prostor kostela se rozezněla malebná píseň Spirit of God. V kostele panovala velmi příjemná a radostná atmosféra plná potlesku. Jak někdo zmínil, bylo to pohlazení po duši.

Jakub Kment, K5A

emauzy-2023-1.jpg
emauzy-2023-2.jpg
emauzy-2023-3.jpg
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok