Přednáškový den 2023

V předvánočním týdnu ve středu 21. 12. 2023 proběhl opět „Přednáškový den s biologickou tematikou“.

Tentokrát naše pozvání přijali MUDr. Jakub SikoraMgr. Lenka Nosková1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří se ve své přednášce Vzácná monogenní onemocnění věnovali vzniku vzácných genetických chorob a technologiím jejich diagnostiky.

Dalším zúčastněným byl prof. Ing. Jaroslav Petr, cílem jeho přednášky s názvem Desatero smyslů bylo seznámit posluchače s tím, jak zvířata a lidé vnímají okolní svět. Týkala se i zajímavých a významných odlišností smyslů člověka a zástupců živočišné říše.

Program uzavřel RNDr. Jan Votýpka s přednáškou Nově se objevující infekční onemocnění v Evropě. Ta seznámila posluchače s varujícími příklady infekčních onemocnění člověka, zvířat i rostlin způsobených nově se šířícími patogeny, které bývají do území zavlečeny nebo se šíří v důsledku globálních změn.

Velmi nás těší kladná hodnocení ze strany studentů i kolegů, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že i další akce s přírodovědnou tematikou navštíví studenti opět v hojném počtu a budou pro ně přínosem.

Marie Satrapová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok