Seminář s profesorem Václavem Bělohradským

Ve středu 10. ledna 2024 se na našem gymnáziu konal diskusní seminář s prof. Václavem Bělohradským, významným českým filosofem a sociologem. Hlavním tématem semináře byla otázka racionální správy tzv. sdílených statků (the commons), mezi které se standardně řadí i přírodní zdroje. Jedná se o jedno z témat, o kterém je třeba otevřeně mluvit; úzce totiž souvisí s aktuálními ekologickými, environmentálními a klimatickými problémy naší doby.

Seminář byl určen studentům a studentkám 3. ročníku vyššího gymnázia. Zúčastnit se ale mohl každý, kdo projevil zájem. Celá přednáška i následná diskuse proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Do živého rozhovoru a debaty se zapojili téměř všichni studenti a studentky. Všechny položené otázky prof. Bělohradský s radostí zodpověděl. Po ukončení besedy se účastníci semináře přesunuli do méně formálního prostředí nedaleké kavárny Pilot Cafe, kde konverzace v přátelském duchu pokračovala až do večerních hodin. Výsledný dojem z celé akce byl velmi pozitivní.

Rádi bychom poděkovali zástupcům našeho společenskovědního kabinetu za organizaci akce a skvělou příležitost setkat se s významnou osobností české filosofie.

Tomáš Suchan, S7B
David Duszek, O8B

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok