Interaktivní fyzikální laboratoř

Dne 22. května 2024 žáci Fyzikálního semináře 1 navštívili Interaktivní fyzikální laboratoř na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V rámci své návštěvy si měli možnost na několika stanovištích vyzkoušet rozličné experimenty k tematickému celku termodynamika.

Změřili například měrné tepelné kapacity několika látek a ověřili některé zákonitosti týkající se ideálního plynu. Řešili ale také problémovou úlohu, při níž se voda a olej při zahřívání nechovaly dle původních předpokladů, a byli tak nuceni při vysvětlování naměřených hodnot propojit znalosti z různých oblastí fyziky. Věříme, že program žáky zaujal a že byl přínosný pro jejich odborný rozvoj, neboť experimentální práce je také nedílnou součástí studia fyziky.

ifl_1.jpg
ifl_2.jpg
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok