Základní informace

Dne 23. ledna 2013 byl Městským soudem v Praze zapsán Nadační fond Gymnázia Nad Štolou.

Základní informace

Dne 23. ledna 2013 byl Městským soudem v Praze zapsán
Nadační fond Gymnázia Nad Štolou

Sídlo: Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
IČ: 294 13 044
Číslo účtu:  7779950/5500 Trasparentní účet

Přehled pokladních transakcí k nahlédnutí u paní Dlouhé (hospodářky školy).

Web nadačního fondu: nadacnifondgymstola.webnode.cz

Správní rada:

předseda správní rady Renata Schejbalová zástupce školy
místopředseda správní rady Renáta Novotná zástupce rodičů
členové správní rady Jana Dlouhá zástupce školy
  Zuzana Kreuzziegerová zástupce školy
  Štěpánka Selingerová zástupce školy
  Ivana Maršálková zástupce školy
  Petr Jaroš zástupce rodičů
  Petr Šíma zástupce rodičů
     

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady Helena Vrbenská zástupce školy
místopředseda dozorčí rady Denisa Neubauerová zástupce školy
členové dozorčí rady    
     
     
     
     

Zřizovatel:

Martin Novotný
Renata Schejbalová

 

Účel fondu

Učelem Nadačního fondu Gymnázia Nad Štolou je rozvoj vzdělávání, duchovních a humanitárních hodnot, rozvoj tělovýchovy a sportu a podpora iniciativní tvůrčí činnosti studentů a pedagogů s přihlédnutím k jejich sociální situaci.

Nadační fond Gymnázia Nad Štolou bude shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem ke Gymnáziu Nad Štolou, kteří se hlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje tohoto gymnázia, jejich studentů a pedagogů a financovat projekty v následujících oblastech:

  • podpora materiálního dovybavení gymnázia, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.,
  • mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků,
  • vyrovnání sociálních rozdílů mezi studenty - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, výletů, apod.) - zajištění možnosti příležitosti pro všechny studenty,
  • preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy,
  • podpora a rozvoj talentu studentů,
  • podpora pedagogů - vzdělávání, zvyšování kvalifikace, apod.,
  • volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní, apod.).
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok