Na co lze žádat z NF GNŠ příspěvek

Účel nadačního fondu

 • podpora materiálního dovybavení gymnázia, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost apod.
 • mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky)
 • podpora výuky cizích jazyků
 • vyrovnání sociálních rozdílů mezi studenty – zajištění možnosti příležitosti pro všechny studenty
 • preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
 • podpora a rozvoj talentu studentů
 • podpora pedagogů – vzdělávání, zvyšování kvalifikace apod.
 • volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně – společenské, jazykové, sportovní apod.)

Na co mohou žáci žádat z NF GNŠ příspěvek

 1. na podporu talentovaných žáků
 2. na podporu mezinárodních projektů
 3. na vybrané přednášky a besedy se studenty
 4. na startovné, delegátské poplatky při mimoškolních akcích pro žáky reprezentující školu
 5. na příspěvek sociálně slabým žákům na jazykové pobyty, lyžařské a sportovní kurzy
 6. za mimořádnou práci pro školu či NF GNŠ
 7. na příspěvek na zkoušku z cizího jazyka
 8. jednorázový příspěvek 5 000 Kč na publikování vlastní tvorby
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok