Evropský den jazyků na Štole

Ve dnech 26. a 27. 9. 2022 se na škole uskutečnila akce ku příležitosti Evropského dne jazyků. Neoficiálním podtitulem akce bylo: Jazyky, kterými Nad Štolou mluvíme. Žáci vyšších ročníků gymnázia připravili pro své mladší spolužáky infografiky a jednoduché úkoly, které žáci vypracovávali během hodin jazyků či samostatně. Nejednalo se pouze o cizí jazyky, které se ve škole učí, ale oslovili jsme i naše studenty, kteří mluví jinými jazyky, aby úkoly připravili.

Díky tomu se žáci mnoho informací dozvěděli nejen o srbštině, ruštině, ale i vietnamštině nebo čínštině. Odpovědi na zadané úkoly zaznamenávali žáci na pracovní listy. Ze všech pracovních listů se správnými odpověďmi bylo vylosováno pět studentů, kteří vyhráli i věcné ceny.

Děkujeme všem studentům, kteří se do akce zapojili formou tvorby posterů a úkolů. Vážíme si jejich spolupráce. Poděkování také patří Martinu Schwarzovi za fotodokumentaci (nejen) této akce.

Na fotografie z akce se můžete podívat na tomto odkazu.

Za jazykáře
Markéta Lorencová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok