Filozofická olympiáda 2024

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala závěrem minulého roku v pořadí již 14. ročník středoškolské filozofické olympiády Nebojme se myslet.

Gymnázium Nad Štolou zde reprezentovalo celkem šest studentů, kteří měli za úkol během 90 minut sepsat strukturovanou argumentační esej na jedno ze čtyř zadaných témat. Všechny soutěžní eseje byly následně hodnoceny podle předem určených kritérií (vztah k tématu, filozofické porozumění, argumentace, koherence, originalita), a to dvěma nezávislými odbornými posuzovateli.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo zhruba 150 účastníků, kteří zde reprezentovali střední školy a gymnázia z celé České republiky. O to více nás těší, že jednomu z reprezentantů Gymnázia Nad Štolou, Matěji Oržendovičovi (O8B), se v soutěži podařilo obsadit 3. místo. K tomuto vynikajícímu výsledku mu gratulujeme.

Robin Pech

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok