Anglická olympiáda – školní kolo 2018/2019

Kateogrie

 • Kategorie I. B – prima, sekunda
 • Kategorie II. B – tercie, kvarta, 1S, 2S
 • Kategorie II. C – tercie, kvarta, 1S, 2S (žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou výuku*)
 • Kategorie III. A – kvinta, sexta, septima, 3S, 4S, 5S, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
 • Kategorie III. B – kvinta, sexta, septima, 3S, 4S, 5S, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B (žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou výuku*)

Termíny písemné části

 • Kategorie I. B – středa 16. 1. 2019, 5.–6. VH, aula
 • Kategorie II. B + II. C – úterý 15. 1. 2019, 1.–2. VH, aula
 • Kategorie III. A + III. B – pondělí 21. 1. 2019, 1.–2. VH, aula

Obsahem písemné části je poslech a čtení s porozuměním.

Termíny ústní části (pro ty, kteří postoupí)

 • Kategorie I. B – čtvrtek 17. 1. 2019, 4.–5. VH, učebna 115
 • Kategorie II. B + II. C – čtvrtek 17. 1. 2019, 6.–7. VH, učebna 115
 • Kategorie III.A + III. B – čtvrtek 24. 1. 2019, 4.–5. VH, učebna 115

Konverzační témata k ústní části budou vyvěšena na nástěnku před kabinet angličtiny a přístupná online na Facebooku Englishnastole.

Zájemci nechť se zapíší na zápisový arch u svého učitele angličtiny, nebo vyplní online formulář.

Kabinet anglického jazyka