Odvolání – poučení pro nepřijaté

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek, nelze podávat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků a podává se řediteli školy, který rozhodnutí vydal.

Odvolání můžete poslat doporučeně poštou, prostřednictvím datové schránky vedené na fyzickou osobu nebo podat osobně v kanceláři školy 013 v době od 7.15 do 12.00 a od 12.30 do 15.15, v pátek do 15.00 hod. Nelze ho podat prostřednictvím systému DiPSy.

V Praze dne 15. 5. 2024

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok