Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2022 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie!

Od našeho příjezdu do Parentis en Born a Biscarrosse uběhly již skoro dva týdny, ale i za tuto poměrně krátkou dobu jsme stačily poznat nádhery francouzského jazyka, kultury i místního života. Hned po příjezdu nás příjemně překvapilo vřelé přivítání rodin na letišti, od kterých jsme dostaly havajské věnce. Ovšem vzápětí nám bylo oznámeno, že naše kufry s námi nedorazily a budeme si na ně muset počkat do druhého dne. Po vyřízení všech náležitostí a pořízení prvních fotek ve Francii (u vinice na letišti), jsme se rozjeli se svými rodinami do nových domovů.

Nadcházející dva volné dny před nástupem do školy jsme strávily zabydlováním se a poznáváním okolí, které je opravdu velmi pestré. Můžeme se jít projít do borových lesů, na známou 60 metrů vysokou písečnou dunu a nebo rovnou sednout na autobus a jet k asi 10 km vzdálenému Atlantskému oceánu.

comemob1 comemob2

První školní den jsme byly opravdu vyděšené a jak se zdálo, tak oni po zjištění, že jim rozumíme, také. Nikdo totiž nebyl připraven na to, že přijedou Češi, kteří se snaží mluvit francouzsky, doposud byli v domnění, že komunikativní jazyk je angličtina. Po rozřazení a vytvoření nových tříd jsme strávily prozatím jeden den vyučování s našimi korespondanty, abychom zjistily systém označování tříd a další dny se neztratily. To se nám ovšem ale ani doteď nepodařilo, protože se zdá, že v tom ani žádný systém nemají. Obecně lze tedy říci, že francouzská škola i školství jsou zcela odlišné od toho, na co jsme zvyklí my v Čechách. Škola je rozdělena do několika nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny. Celý objekt má několik částí - Collége, Lyceé, Lyceé Profesionel a kvůli tomu je také rozdělena i kantýna, kde je i samostatná místnost pro učitele. Použité nádobí si po obědě každý po sobě musí uklidit – roztřídit veškeré nádobí i nedojedené zbytky. Přísně na to kuchařky dohlížejí!

Odlišností ve francouzském školství je mnoho, uvádíme jen některé, které by vás mohly zajímat:

  • - v budovách je zakázáno pít a jíst
  • - je zde přísný zákaz používání mobilních telefonů a výmluva prostého se podívání na čas tu neexistuje!
  • - vyučovací hodina trvá minimálně 60, ale i 90 nebo až 120 minut bez přestávky (na toaletu si dojít nelze)
  • - studenti tu nemají kmenovou třídu
  • - stěny jsou oživeny pouze dřevěnými trámy, nástěnky ani žádnou jinou výzdobu zde nemají
  • - studenty sváží do školy i ze školy školní autobus (jede pouze 1x tam a 1x zpět).

Toť vše z našich prvních poznatků, jakožto francouzských studentek.

Kateřina Brožová a Marie Brtnová, Parentis en Born, 13. září 2012

Porucha pevných telefonních linek

Z důvodu poruchy tel. linek využívejte ke komunikaci přednostně maily.

V případě nutnosti mobilní tel. čísla:

školní jídelna  736 764 573

sekretariát školy  736 609 934

Reduta 2023

Reduta 2023

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2023

Obor 79-41-K/41
(4letý)
217
Obor 79-41-K/61
(6letý)
515
Obor 79-41-K/81
(8letý)
435

Výsledky našich žáků v mezinárodním šetření PISA 2022

K nahlédnutí zde.

Zvýšení ceny za obědy

Od 1. září 2023 dochází ke zvýšení ceny za obědy ve školní jídelně:

  • Věková skupina strávníků 11–14 let cena oběda 46 Kč / měsíční záloha 920 Kč
  • Věková skupina strávníků 15 a více let cena oběda 50 Kč / měsíční záloha 1000 Kč

Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že z organizačních důvodů dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volné dny pro žáky (ředitelské volno) na 17. 4. a 18. 4. 2023.

R. Schejbalová

Vyhlášení soutěže Nadačního fondu GNŠ o nejlepšího studenta a mimořádný čin roku

Informace zde.

58. maturitní ples Gymnázia Nad Štolou

Pátek, 31. března 2023, velký sál Lucerny, 19.00

Pozvánka zde

Prodej míst k stání i sezení zde

Záznam vánočního koncertu v Emauzích

Smutná zpráva

Dne 12. ledna odešla naše dlouholetá kolegyně Mgr. Iva Tupá.

Upřímnou soustrast rodině.

iva tupa

Záznam Reduty

Výsledek sbírky na Ukrajinu

Děkujeme všem, kdo přispěli na sbírku na Ukrajinu.

Ve škole jsme vybrali 154 000 Kč, Rada rodičů přispěla 50 000 Kč a Nadační fond GNŠ rovněž 50 000 Kč. Celkem tedy naše škola posílá 254 000 Kč Červenému kříži.

R. Schejbalová

Vítěz České hlavičky: Astronomie je srdcovka

Letošním vítězem České hlavičky je náš student Marco Souze de Joode.

Přečtěte si rozhovor s ním.

 

publicita projektu 0001046

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok