Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie!

Od našeho příjezdu do Parentis en Born a Biscarrosse uběhly již skoro dva týdny, ale i za tuto poměrně krátkou dobu jsme stačily poznat nádhery francouzského jazyka, kultury i místního života. Hned po příjezdu nás příjemně překvapilo vřelé přivítání rodin na letišti, od kterých jsme dostaly havajské věnce. Ovšem vzápětí nám bylo oznámeno, že naše kufry s námi nedorazily a budeme si na ně muset počkat do druhého dne. Po vyřízení všech náležitostí a pořízení prvních fotek ve Francii (u vinice na letišti), jsme se rozjeli se svými rodinami do nových domovů.

Nadcházející dva volné dny před nástupem do školy jsme strávily zabydlováním se a poznáváním okolí, které je opravdu velmi pestré. Můžeme se jít projít do borových lesů, na známou 60 metrů vysokou písečnou dunu a nebo rovnou sednout na autobus a jet k asi 10 km vzdálenému Atlantskému oceánu.

comemob1 comemob2

První školní den jsme byly opravdu vyděšené a jak se zdálo, tak oni po zjištění, že jim rozumíme, také. Nikdo totiž nebyl připraven na to, že přijedou Češi, kteří se snaží mluvit francouzsky, doposud byli v domnění, že komunikativní jazyk je angličtina. Po rozřazení a vytvoření nových tříd jsme strávily prozatím jeden den vyučování s našimi korespondanty, abychom zjistily systém označování tříd a další dny se neztratily. To se nám ovšem ale ani doteď nepodařilo, protože se zdá, že v tom ani žádný systém nemají. Obecně lze tedy říci, že francouzská škola i školství jsou zcela odlišné od toho, na co jsme zvyklí my v Čechách. Škola je rozdělena do několika nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny. Celý objekt má několik částí - Collége, Lyceé, Lyceé Profesionel a kvůli tomu je také rozdělena i kantýna, kde je i samostatná místnost pro učitele. Použité nádobí si po obědě každý po sobě musí uklidit – roztřídit veškeré nádobí i nedojedené zbytky. Přísně na to kuchařky dohlížejí!

Odlišností ve francouzském školství je mnoho, uvádíme jen některé, které by vás mohly zajímat:

 • - v budovách je zakázáno pít a jíst
 • - je zde přísný zákaz používání mobilních telefonů a výmluva prostého se podívání na čas tu neexistuje!
 • - vyučovací hodina trvá minimálně 60, ale i 90 nebo až 120 minut bez přestávky (na toaletu si dojít nelze)
 • - studenti tu nemají kmenovou třídu
 • - stěny jsou oživeny pouze dřevěnými trámy, nástěnky ani žádnou jinou výzdobu zde nemají
 • - studenty sváží do školy i ze školy školní autobus (jede pouze 1x tam a 1x zpět).

Toť vše z našich prvních poznatků, jakožto francouzských studentek.

Kateřina Brožová a Marie Brtnová, Parentis en Born, 13. září 2012

Prázdninový provoz školy

1.–3. července 2020 – 7.00–14.00 hod.

od 7. července do 14. srpna 2020
bude budova školy otevřena vždy
úterý a ve čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hod.

17. srpna až 25. srpna 2020
pondělí až pátek
od 8.00 do 14.00 hod.

Doplňování na volná místa ukončeno

79-41-K/41

V přijímacím řízení bylo původně přijato 74 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 54 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 6 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 84. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 60 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

79-41-K/61

V přijímacím řízení bylo původně přijato 34 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 19 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 46. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 30 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

79-41-K/81

V přijímacím řízení bylo původně přijato 76 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 49 uchazečů, na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů, poslední přijatý se umístil na 93. místě (po náhradním termínu).

K 3. červenci 2020 je evidováno 60 zápisových lístků, kapacita je naplněna.

V Praze dne 3. července 2020
PhDr. Renata Schejbalová

Výsledky přijímacích zkoušek

Dne 15. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky čtyřletého studia včetně poučení.

Dne 16. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky šestiletého a osmiletého studia včetně poučení.

Dne 19. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky čtyřletého studia po náhradním termínu včetně poučení.

Dne 26. června 2020 byly v sekci Přijímací řízení – Výsledky přijímacího řízení zveřejněny výsledky šestiletého a osmiletého studia po náhradním termínu včetně poučení.

Podmínky pro provoz školy a hygienická opatření při zajištění přípravy maturantů od 11. května 2020

Podrobné informace zde.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Podrobné informace zde

Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky budou znovu probíhat od 11. května 2020.

Nostrifikační zkoušky jsou od 17. března zrušeny, nové termíny oznámíme, až budeme vědět, kdy bude ve školách zahájena výuka.

Informace ředitelky školy

Nejprve bych chtěla poděkovat za spolupráci všem studentům, učitelům i rodičům.

Vím, že někteří z našich studentů se zapojili do dobrovolnické práce, vám také děkuji.

Nyní informace:

 1. Oznamuji, že třídní schůzky, které byly naplánované na 1. dubna, se ruší.
 2. Pan ministr oznámil, že do školy půjdeme nejdříve v polovině května, čeká nás tedy poměrně dosti dlouhá doba, po kterou ještě nebudeme moci řádně vyučovat, věřím ale, že vše se studenty doženeme. Zároveň jsem ale nucena oznámit, že všechny plánované mimoškolní akce, které se v červnu měly konat, budou zrušeny. Zájezdy do zahraničí kvůli zákazu cestovat do zahraničí, ostatní akce – kurz pro kvarty v Roudné a školní výlety z toho důvodu, že v červnu se budou konat přijímací a maturitní zkoušky, učitelé budou muset být ve škole a budeme i dokončovat klasifikaci našich žáků.
 3. Pokud to situace dovolí, maturitní ples jsme prozatím přesunuli na pátek 5. června.
 4. Pokud si budete potřebovat něco vyřídit ve škole, vedení školy bude přítomno 25. 3., 31. 3. a dále pak od 8. dubna každou středu, vždy od 8.00 do 12.00 hod.
  Prosíme, abyste do budovy školy vstupovali s rouškou a postupně, jak budete vyzváni.
 5. Pro případné dotazy jsem na mailové adrese renata.schejbalova@gymstola.cz

23. 3. 2020,
Renata Schejbalová

Informace pro žáky

 1. ročníkové práce (2. ročníky) – termín pro odevzdání ročníkových prací je 30. 4., do té doby zašlete do Moodlu a na e-mailovou adresu vedoucího ročníkové práce, po návratu do školy odevzdáte v tištěné podobě
 2. ročníkové zkoušky z českého jazyka a matematiky 3. ročníků se v letošním školním roce ruší
 3. závěrečné jazykové testy z druhého cizího jazyka 4. ročníků se v letošním školním roce ruší
 4. maturitní práce je nutné odevzdat v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních (nemusí být svázané) 31. 3. v době od 8.00 do 12.00 hod. ZŘŠ Vrbenské
 5. jazykové certifikáty spolu s žádostí o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka lze zaslat elektronicky na mail helena.vrbenska@gymstola.cz do 31. 3. 2020, originál certifikátu pak předložíte po otevření školy
 6. projektové dny pro nižší gymnázium (6. –7. 5.) se ruší

25. 3. 2020
Renata Schejbalová

Výtvarná soutěž KarAnténa

informace zde

Aktuální informace 16. března

Budova školy je od 17. března 2020 do odvolání zcela uzavřena.

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství. Od zítra tedy studenti nemají chodit do školy, a to až do odvolání. Obědy ve školní jídelně jsou od zítřka odhlášeny.

Učitelé budou zadávat žákům práci prostřednictvím systému Komens v EŽK.

Sledujte prosím další informace v médiích a naše webové stránky.

10. 3. 2020,
Schejbalová