Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie

Zdravíme všechny Štoláky z krásné Francie!

Od našeho příjezdu do Parentis en Born a Biscarrosse uběhly již skoro dva týdny, ale i za tuto poměrně krátkou dobu jsme stačily poznat nádhery francouzského jazyka, kultury i místního života. Hned po příjezdu nás příjemně překvapilo vřelé přivítání rodin na letišti, od kterých jsme dostaly havajské věnce. Ovšem vzápětí nám bylo oznámeno, že naše kufry s námi nedorazily a budeme si na ně muset počkat do druhého dne. Po vyřízení všech náležitostí a pořízení prvních fotek ve Francii (u vinice na letišti), jsme se rozjeli se svými rodinami do nových domovů.

Nadcházející dva volné dny před nástupem do školy jsme strávily zabydlováním se a poznáváním okolí, které je opravdu velmi pestré. Můžeme se jít projít do borových lesů, na známou 60 metrů vysokou písečnou dunu a nebo rovnou sednout na autobus a jet k asi 10 km vzdálenému Atlantskému oceánu.

comemob1 comemob2

První školní den jsme byly opravdu vyděšené a jak se zdálo, tak oni po zjištění, že jim rozumíme, také. Nikdo totiž nebyl připraven na to, že přijedou Češi, kteří se snaží mluvit francouzsky, doposud byli v domnění, že komunikativní jazyk je angličtina. Po rozřazení a vytvoření nových tříd jsme strávily prozatím jeden den vyučování s našimi korespondanty, abychom zjistily systém označování tříd a další dny se neztratily. To se nám ovšem ale ani doteď nepodařilo, protože se zdá, že v tom ani žádný systém nemají. Obecně lze tedy říci, že francouzská škola i školství jsou zcela odlišné od toho, na co jsme zvyklí my v Čechách. Škola je rozdělena do několika nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny. Celý objekt má několik částí - Collége, Lyceé, Lyceé Profesionel a kvůli tomu je také rozdělena i kantýna, kde je i samostatná místnost pro učitele. Použité nádobí si po obědě každý po sobě musí uklidit – roztřídit veškeré nádobí i nedojedené zbytky. Přísně na to kuchařky dohlížejí!

Odlišností ve francouzském školství je mnoho, uvádíme jen některé, které by vás mohly zajímat:

  • - v budovách je zakázáno pít a jíst
  • - je zde přísný zákaz používání mobilních telefonů a výmluva prostého se podívání na čas tu neexistuje!
  • - vyučovací hodina trvá minimálně 60, ale i 90 nebo až 120 minut bez přestávky (na toaletu si dojít nelze)
  • - studenti tu nemají kmenovou třídu
  • - stěny jsou oživeny pouze dřevěnými trámy, nástěnky ani žádnou jinou výzdobu zde nemají
  • - studenty sváží do školy i ze školy školní autobus (jede pouze 1x tam a 1x zpět).

Toť vše z našich prvních poznatků, jakožto francouzských studentek.

Kateřina Brožová a Marie Brtnová, Parentis en Born, 13. září 2012

Změna webové adresy EŽK

Důležité! V úterý 26. března proběhl v dopoledních hodinách plánovaný převod webové aplikace Bakaláři na novou infrastrukturu.

Nová adresa webové aplikace po převodu je: https://gymstola.bakalari.cz. V mobilní aplikaci je nutné se nejprve odhlásit a posléze znovu přihlásit s již novou adresou.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejěněny v záložce Přijímací řízení od 28. 4. 2019.