Environmentální výchova

Environmentální výchova

Environmentální výchova je na našem gymnáziu začleněna do vzdělávacího a výchovného procesu na několika úrovních.

V první řadě probíhá vzdělávání v oblasti ekologie a enviromentalistiky v rámci celé řady předmětů. Do této úrovně je možné zahrnout i celou řadu nově zavedených volitelných předmětů s ekologickou tématikou, které jsou na gymnáziu vyučovány. Předmět environmentální výchova je pak součástí výuky čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia. Značná pozornost je pak věnována rovněž formě výchovné, kdy se studenti aktivně účastní celé řady ekologických projektů, celoškolních akcí a činností zaměřených na ochranu životního prostředí, a to jak v rámci vyučování, tak i ve volném čase. 

Environmentální projekty

 • Pravidelně se zapojujeme do projektu Enersol. Tento projekt je zaměřen především na témata, jako jsou alternativní zdroje energie, energetické úspory a omezování emisí. Závěrečné přehlídky studentských projektů probíhají na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.
 • Školní projekt“ EkoŠtola“ si klade za cíl zvýšení zájmu studentů o životní prostředí na Praze 7. Projekt je zaměřen na tři základní aktivity:
  1. účast na ekologických výchovných programech ve střediscích ekologické výchovy,
  2. realizaci přednášek a exkurzí s ekologickou problematikou zaměřenou na životní prostředí,
  3. realizaci individuálních studentských projektů s environmentální problematikou.
 • Přírodovědný klub je otevřeným společenstvím, které minimálně jednou měsíčně nabízí nadstavbovou akci (exkurze, laboratoře, besedy, workshopy, soutěže) se zaměřením na přírodovědné předměty a samozřejmě i environmentální výchovu. Hlavním cílem klubu je umožnit rozvoj motivovaných žáků s využitím vybavení a prostor školy mimo výuku.

Krátkodobé projekty s Environmentální tématikou – většinou jsou součástí projektových dnů, které pořádáme vždy na jaře a na podzim.

 • Jaderná energie hrozba, nebo budoucnost
 • Voda, co nás drží nad vodou
 • V kuchyni a v koupelně s chemií a bez chemie
 • Pražskou divočinou
 • Jak se stal člověk člověkem
 • A další…

Účast v soutěžích EVV tématikou

 • Ekologická olympiáda a další olympiády v přírodovědných předmětech (biologie, geologie, chemie, zeměpis, fyzika)
 • Enersol
 • Česká hlavička – cena Veolia – ochrana životního prostředí
 • Středoškolská odborná činnost – obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí
 • Středoškolská odborná činnost v ostatních přírodovědných oborech (02 – fyzika, 03 – chemie, 04 – biologie, 06 – zdravotnictví, 09 – strojírenství, doprava a průmyslový design)
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok