Slavnostní otevření sportovního areálu

V pátek 3. září 2010 jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované hřiště. Po děkovných projevech ředitelka školy Renata Schejbalová spolu s čestnými hosty náměstkyní primátora hlavního města Prahy Marií Kousalíkovou, předsedou výboru evropských fondů Zastupitelstva hlavního města Prahy Tomášem Vavřincem a starostou městské části Prahy 7 Markem Ječménkem slavnostně přestřihli pásku.

hrist128

Po slavnostním otevření byly zahájeny turnaje ve volejbale dívek a fotbale chlapců mezi gymnázii Arabská, Parléřova, Nad Alejí a Nad Štolou. Oba turnaje vyhráli domácí. Pro ostatní žáky byly připraveny různé soutěže. Žáci si prodloužení prázdnin o jeden den velmi užili.

hrist131

Záměr zrekonstruovat staré, zničené, zanedbané a bezdomovci navštěvované hřiště vznikl již v roce 2002. O rok později byl zpracován projekt a od té doby ředitelka školy sháněla na projekt peníze. To se podařilo až v roce 2008, když jsme podali hned v první výzvě žádost o finanční prostředky u evropských fondů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území na projekt Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou.

Z EU jsme na projekt získali 14 228 tis. Kč, z prostředků školy jsme dofinancovali 1 672 tis. Kč, finančními prostředky pomohlo i hlavní město Praha, které financovalo nezpůsobilé výdaje: kanalizační přípojku (1 700 tis. Kč, vodovodní přípojku 250 tis. Kč a objekt šaten 2 560 tis. Kč). Celkové náklady rekonstrukce tedy byly 20 410 tis. Kč.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok